Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Zagon teleskopa, driverjev

Na kratko

Uključi hidravljiko in elektriko za teleskop in na miri poženi serverje =bash vega_servo_d filter_server.py focus_server

Na arixu poženi =bash run1_server.sh ditemp_server.py

Po korakih

Navodila izvedi v točno tem vrstnem redu:

  1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli, če olje teče v ležaju.
  2. Vključi gonilnike za motorje v omarici od teleskopa v sobi 29 (hodnik).
  3. Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom. Priklop fitrov je v kontrolni sobi.
  4. V kontrolni sobi se prijavi na računalnik kerberos. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .
  5. Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojšen izklop motorjev.
  6. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.
  7. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. V drugem terminalu poženi ditemp_server.py to je server za termometre na teleskopu in spektroskopu.
  8. Odpremo loputo kupole in odpremo tudi okna v kupoli, da se temperatura cimprej izenači z zunanjo. Potem okna zapremo. Komande za odpiranje lopute so v kupoli na stikalni polšči pri vratih.

Fokusiranje teleskopa

Ko se slikovna kamera dovolj ohladi začnemo s fokusiranjem teleskopa, najprej teleskop obrnemo na meridian, kupola mora biti odprta in luči ugasnjene: =bash tx point az=180:0:0 alt=60:0:0 tx set filter=W autofocus.py

Pozicioniranje teleskopa in snemanje

Teleskop usmerjamo z ukazom point, filtre nastavim z ukazom set, snema se pa z ukazom ccd. Primer ene sekvence snemanja: =bash cd V2011-04-21 tx set observer=J.Bond tx point ra=15:18:33.22 dec=+02:04:51.7 center=image tx set filter=V tx ccd bin=2 time=90 file=V2011-04-21/M5V1.fts object=M5 tx set filter=B tx ccd bin=2 time=180 file=V2011-04-21/M5B1.fts object=M5 Parameter center=image je novost in določa kako se centrira teleskop glede na instrumente v goriščni ravnini. Vrednost image pomeni center v slikovni kameri. Se uporablja namesto, da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

Obdelava posnetkov

Posnete slike se obdeluje najprej za kalibracijske zero-dark-flat za to imamo skripto in za astrometrični fit =bash flatdark.py M3*.fts writewcs.pl M3*.fts

Konec opazovanja in zapiranje

Najprej izklop hlajenja na kameri =bash tx ccd temp=0

Kupolo izključimo in teleskop obrnemo v parkirno lego =bash tx pass dome off tx point stop tx point az=330:0:0 alt=70:0:0 Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati. Pri odhodu iz observatorija mora tudi OBVEZNO delovati klima na 23°C, vrata v kontrolno sobo pa morajo biti odprta.

Ukazi za servisiranje teleskopa

Zastarela navodila Attach:NavodilaZaTeleskop.pdf

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

Zadnja sprememba 12.06.2013 12:10 UTC
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija