Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Navodila.Splosna History

Hide minor edits - Show changes to markup

12.06.2013 14:10 CEST by 93.103.39.104 -
Changed line 68 from:
 flatdatk M3*.fts
to:
 flatdark.py M3*.fts
28.06.2011 23:48 CEST by 93.103.78.44 -
Changed line 86 from:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati. Pri odhodu iz observatorija mora tudi OBVEZNO delovati klima na 23°, vrata v kontrolno sobo pa odprta.

to:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati. Pri odhodu iz observatorija mora tudi OBVEZNO delovati klima na 23°C, vrata v kontrolno sobo pa morajo biti odprta.

28.06.2011 23:46 CEST by 93.103.78.44 -
Changed line 86 from:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

to:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati. Pri odhodu iz observatorija mora tudi OBVEZNO delovati klima na 23°, vrata v kontrolno sobo pa odprta.

21.06.2011 11:57 CEST by bd -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje teče v ležaju.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli, če olje teče v ležaju.
21.06.2011 00:22 CEST by bd -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje teče v lezaju.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje teče v ležaju.
21.06.2011 00:22 CEST by bd -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje rest teče.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje teče v lezaju.
21.06.2011 00:21 CEST by bd -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!. Preveri tudi v kupoli če olje rest teče.
06.06.2011 14:11 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 86 from:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko "IZKLOP ČRPALKE". Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

to:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko IZKLOP ČRPALKE. Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

06.06.2011 14:09 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Da lahko nadaljuješ morata goreti obe zeleni lučki!.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Pozor, da lahko nadaljuješ z vklopom teleskopa morata obvezno goreti obe zeleni lučki!.
06.06.2011 14:08 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj, da zasveti še zelena luč TLAK VISOK. Da lahko nadaljuješ morata goreti obe zeleni lučki!.
06.06.2011 14:07 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 25 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK.
06.06.2011 13:59 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 25-28 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK
 2. Vključi gonilnike za motorje v omarici za teleskopp v predsobi 29.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK.
 2. Vključi gonilnike za motorje v omarici od teleskopa v sobi 29 (hodnik).
Changed line 33 from:
 1. Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.
to:
 1. Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojšen izklop motorjev.
06.06.2011 13:57 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 25-27 from:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK, nato uključi gonilnike za motorje v predsobisobi 29.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK
 2. Vključi gonilnike za motorje v omarici za teleskopp v predsobi 29.
06.06.2011 13:55 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 25 from:
 1. Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti zelena luč TLAK VISOK, nato uključi gonilnike za motorje v predsobisobi 29.
to:
 1. Pritisni tipko VKLOP ČRPALKE in se prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti še zelena luč TLAK VISOK, nato uključi gonilnike za motorje v predsobisobi 29.
06.06.2011 13:53 CEST by 193.2.110.236 -
Added lines 22-23:

Navodila izvedi v točno tem vrstnem redu:

Changed line 25 from:
 1. Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč tlak visok uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.
to:
 1. Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Prižge se zelena luč VKLOP ČRPALKE. Potem počakaj da zasveti zelena luč TLAK VISOK, nato uključi gonilnike za motorje v predsobisobi 29.
20.05.2011 09:42 CEST by 193.77.212.118 -
Changed line 33 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. V drugem terminali poženi ditemp_server.py to je server za termometre na teleskopu in spektroskopu.
to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. V drugem terminalu poženi ditemp_server.py to je server za termometre na teleskopu in spektroskopu.
20.05.2011 09:11 CEST by 193.77.212.118 -
Changed line 33 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. V drugem terminali poženi ditemp_server.py to je server za termometre na teleskopu in spektroskopu.
20.05.2011 09:08 CEST by 193.77.212.118 -
Added line 15:
 ditemp_server.py
29.04.2011 15:24 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 32 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in požene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
29.04.2011 15:23 CEST by 193.2.110.236 -
Added line 23:
Added line 25:
Added line 27:
Added line 29:
Changed lines 31-33 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
29.04.2011 15:22 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 27-33 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim.

Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: Privzeta mapa za slike je /home/data/ UPSINCE =2011-04-29 13:20:58 $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. .

to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila: $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $ Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost.
29.04.2011 15:21 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 29-33 from:
 ....
 Privzeta mapa za slike je /home/data/
 UPSINCE =2010-05-19 12:08:01
 $Id: tserver.cc,v 1.61.2.45 2010/05/19 11:56:45 bojan Exp $
to:

Privzeta mapa za slike je /home/data/ UPSINCE =2011-04-29 13:20:58 $Id: tserver.cc,v 1.61.2.58 2011/04/29 12:33:55 bojan Exp $

29.04.2011 15:19 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 27-35 from:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Glej naprej navodila za zagon kamere.
to:
 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim.

Če je vse vredu se izpiše se nakocu dalšega sporočila:

 ....
 Privzeta mapa za slike je /home/data/
 UPSINCE =2010-05-19 12:08:01
 $Id: tserver.cc,v 1.61.2.45 2010/05/19 11:56:45 bojan Exp $

Skripta nastavi ustrezno okolje in pozene tserver. Ob startu se nastavi hlajenje kamere na -40˚ in ventilator hladilnika na polno, fokus teleskopa se nastavi na zadnjo vrednost in tudi filter se nastavi na zadnjo vrednost. .

29.04.2011 15:13 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 51 from:

Parameter center=image določa, da se centrira objekt v slikovni kameri. Se uporablja namesto da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

to:

Parameter center=image je novost in določa kako se centrira teleskop glede na instrumente v goriščni ravnini. Vrednost image pomeni center v slikovni kameri. Se uporablja namesto, da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

29.04.2011 15:08 CEST by 193.2.110.236 -
Changed lines 28-29 from:
 1. Odpremo loputo kupole in odpremo tudi okna v kupoli, da se temperatura cimprej izenaci z zunanjo. Potem okna zapremo. Komande za odpiranje lopute so v kupoli na stikalni polsci pri vratih.
to:
 1. Odpremo loputo kupole in odpremo tudi okna v kupoli, da se temperatura cimprej izenači z zunanjo. Potem okna zapremo. Komande za odpiranje lopute so v kupoli na stikalni polšči pri vratih.
Added line 44:
 tx set observer=J.Bond
Deleted line 46:
 tx set observer=J.Bond
Changed line 51 from:

Parameter center=image določa da se centrira objekt v slikovni kameri. Se uporablja namesto da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

to:

Parameter center=image določa, da se centrira objekt v slikovni kameri. Se uporablja namesto da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

29.04.2011 15:05 CEST by 193.2.110.236 -
Added line 51:

Parameter center=image določa da se centrira objekt v slikovni kameri. Se uporablja namesto da bi odštevali ~10' zamik kamere iz optične osi, sicer centrira glede na optično os.

28.04.2011 15:27 CEST by 193.2.110.236 -
Changed line 5 from:

Ukljuci hidravljiko in elektriko za teleskop in na miri pozeni serverje

to:

Uključi hidravljiko in elektriko za teleskop in na miri poženi serverje

Changed line 12 from:

Na arixu pozeni

to:

Na arixu poženi

Changed line 32 from:

Ko se slikovna kamera dovolj ohladi zacnemo s fokusiranjem teleskopa, najprej teleskop obrnemo na meridian, kupola mora biti odprta in luci ugasnjene:

to:

Ko se slikovna kamera dovolj ohladi začnemo s fokusiranjem teleskopa, najprej teleskop obrnemo na meridian, kupola mora biti odprta in luči ugasnjene:

Changed line 41 from:

Teleskop usmerjamo z ukazom point, filtre nastavim z ukazom set, snema pa z ccd. Primer snemanja:

to:

Teleskop usmerjamo z ukazom point, filtre nastavim z ukazom set, snema se pa z ukazom ccd. Primer ene sekvence snemanja:

Changed line 54 from:

Posnete slike se obdeluje najprej za kalibracijske zero-dark-flat za to imamo skripto in za astrometricni fit

to:

Posnete slike se obdeluje najprej za kalibracijske zero-dark-flat za to imamo skripto in za astrometrični fit

Changed line 68 from:

Kupolo izkljucimo in teleskop obrnemo v parkirno lego

to:

Kupolo izključimo in teleskop obrnemo v parkirno lego

Changed line 74 from:

Pokrijijemo teleskop in pocakamo se nekaj casa da se kameri ogrejeta, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje se crpalko za olje. Ne pozabimo tudi izstakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

to:

Pokrijijemo teleskop in počakamo še nekaj časa da se kamera ogreje, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje pritisnemo tipko "IZKLOP ČRPALKE". Ne pozabimo tudi izštakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

28.04.2011 14:11 CEST by bd -
Added lines 50-57:

=]

Obdelava posnetkov

Posnete slike se obdeluje najprej za kalibracijske zero-dark-flat za to imamo skripto in za astrometricni fit =bash [=

 flatdatk M3*.fts
 writewcs.pl M3*.fts
28.04.2011 13:16 CEST by bd -
Changed lines 39-43 from:

Računalnika mira in arix in kerberos ni potrebno ugašati.

to:

Pozicioniranje teleskopa in snemanje

Teleskop usmerjamo z ukazom point, filtre nastavim z ukazom set, snema pa z ccd. Primer snemanja:

cd V2011-04-21
tx point ra=15:18:33.22 dec=+02:04:51.7 center=image
tx set filter=V
tx set observer=J.Bond
tx ccd bin=2 time=90 file=V2011-04-21/M5V1.fts object=M5
tx set filter=B
tx ccd bin=2 time=180 file=V2011-04-21/M5B1.fts object=M5

Konec opazovanja in zapiranje

Najprej izklop hlajenja na kameri

tx ccd temp=0

Kupolo izkljucimo in teleskop obrnemo v parkirno lego

tx pass dome off
tx point stop
tx point az=330:0:0 alt=70:0:0

Pokrijijemo teleskop in pocakamo se nekaj casa da se kameri ogrejeta, potem ustavimo najprej serverje na arixu in nato se na miri. Potem izklopimo elektriko za gonilnike in filtre ter nazadnje se crpalko za olje. Ne pozabimo tudi izstakati kamero iz elektrike. Računalnika mira, arix in kerberos ni potrebno ugašati.

28.04.2011 13:04 CEST by bd -
Changed lines 28-38 from:
to:
 1. Odpremo loputo kupole in odpremo tudi okna v kupoli, da se temperatura cimprej izenaci z zunanjo. Potem okna zapremo. Komande za odpiranje lopute so v kupoli na stikalni polsci pri vratih.

Fokusiranje teleskopa

Ko se slikovna kamera dovolj ohladi zacnemo s fokusiranjem teleskopa, najprej teleskop obrnemo na meridian, kupola mora biti odprta in luci ugasnjene:

tx point az=180:0:0 alt=60:0:0
tx set filter=W
autofocus.py
Added lines 41-42:
Deleted lines 43-44:
28.04.2011 12:54 CEST by bd -
Changed lines 34-35 from:

POVEZAVE

to:
Changed line 38 from:

Navodila (malo zastarela) Attach:NavodilaZaTeleskop.pdf

to:

Zastarela navodila Attach:NavodilaZaTeleskop.pdf

Changed line 40 from:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

to:

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

28.04.2011 12:53 CEST by bd -
Deleted line 6:
Deleted line 9:
28.04.2011 12:53 CEST by bd -
Changed line 5 from:

Ukljuci teleskop in na miri pozeni serverje

to:

Ukljuci hidravljiko in elektriko za teleskop in na miri pozeni serverje

Added line 7:
Added line 11:
28.04.2011 12:52 CEST by bd -
Changed lines 30-34 from:

Računalnika mira in dome ni potrebno ugašati.

to:

Računalnika mira in arix in kerberos ni potrebno ugašati.

28.04.2011 12:51 CEST by bd -
Changed lines 32-33 from:
to:
Added lines 38-39:
28.04.2011 12:51 CEST by bd -
Changed line 32 from:
to:
28.04.2011 12:50 CEST by bd -
Changed line 26 from:
 1. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.
to:
 1. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.
Changed lines 32-145 from:

Direktni ukazi za uporabo teleskopa Vega, samo za kontrolo in servisiranje

Odpri še eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole boš upravljal teleskop. Teleskop ima dva načina delovanja, premikanja:

 • 'MIRUJE' ali se premika v horizontalnem sistemu.
 • 'SLEDI' ali se premika v ekvatorskem sistemu.

Kako teleskop dela lahko zmeraj izveš z ukazom:

tx status

Izpis ekvatorialnih koordinat je za 2008.5.

Ostali ukazi so:

tx track on
tx track off
tx track file
 teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, preide v ekvat. sistem; 
 teleskop neha slediti, 
 teleskop zacne slediti tarci katere koordinate so vpisane v datoteki 'satelit.dat' v domaci mapi.
tx track off
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem
tx dome on
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
tx dome off
		kupola se ustavi in se ne premika več
tx tpoint on
tx tpoint off
		uključi, izključi softversko TPOINT korekcijo pozicije, samo v načinu sledi 

Ukazi namenjeni testirasnju in vzdrzevanju teleskopa

tx polje 180.0
tx polje offset 0.0
tx derotator on
tx derotator off
tx refract on
tx refract off
tx precess on   # se vnasa koordinate J2000.0
tx precess off   # se vnasa koordinate 2008.5
<:vspace>

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

tx point <azimut> <visina>

primer, obrat teleskopa na meridian:

tx point 180:00:00 45:00:00

obrat na sever:

tx point 10:00:00 30:00:00

Premik na azimut 0 ali 360 zaenkrat ni dovoljen, ker lahko pride do navijanja kablov.

Azimut je lahko od 10:00:00 do 350:00:00 Visina je od 10:00:00 90:00:00

V nacinu SLEDI:

tx point <rektascenzija> <deklinacija>

primer:

tx point 9:10:15 13:19:00
tx point 11:59:15 -1:19:00
tx point 11:59:15 0:-12:00

Koordinate vnašmo v sistemu J2000, kot je v katalogih Rektascenzija je od 0:0:0 do 23:59:59.9 Deklinacija je od -40:0:0 do 90:0:0

Negativno deklinacijo se podaja npr:

-1:20:11.1
0:-33:10.6
0:0:-31

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer:

tx offset 5.5 20

poveča rektascenzijo za 5.5 ločnih sekund in deklinacijo za 20 sekund.

to:
28.04.2011 12:48 CEST by bd -
Changed lines 26-28 from:
 1. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.

to:
 1. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.
28.04.2011 12:47 CEST by bd -
Added line 11:
28.04.2011 12:47 CEST by bd -
Changed lines 11-12 from:
to:

Na arixu pozeni

run1_server.sh
Changed lines 27-28 from:

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Glej naprej navodila za zagon kamere.

to:

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje.

 1. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Glej naprej navodila za zagon kamere.
28.04.2011 12:46 CEST by bd -
Added lines 5-10:

Ukljuci teleskop in na miri pozeni serverje

vega_servo_d
filter_server.py
focus_server
28.04.2011 12:44 CEST by bd -
Added lines 2-7:

Na kratko

Po korakih

Changed lines 11-16 from:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik kerberos. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.

V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py

to:
 1. V kontrolni sobi se prijavi na računalnik kerberos. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .
 2. Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.
 3. V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py
28.04.2011 12:42 CEST by bd -
Changed lines 4-5 from:

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom. Priklop fitrov je v kontrolni sobi.

to:
 1. Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom. Priklop fitrov je v kontrolni sobi.
28.04.2011 12:42 CEST by bd -
Changed line 3 from:

Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč tlak visok uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.

to:
 1. Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč tlak visok uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.
17.03.2011 12:41 CET by 193.2.110.226 -
Changed line 140 from:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

to:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

14.02.2011 17:17 CET by 193.2.110.236 -
Changed lines 13-15 from:

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim.

to:

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim. Glej naprej navodila za zagon kamere.

14.02.2011 17:16 CET by 193.2.110.236 -
Changed line 5 from:

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom.

to:

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom. Priklop fitrov je v kontrolni sobi.

Changed lines 7-9 from:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik izar. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.

to:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik kerberos. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri tri terminalna okna in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.

V drugem oknu poženi program filter_server.py in v tretjem fokus_server.py

Vsi trije serverji morajo teči da teleskop deluje. Nato se preseli za računalnik arix. Odpri si še dve terminalni okni, v prvem poženi program run1_server.sh ta je vrhnji in ukazuje ostalim.

Changed line 16 from:

Navodila za uporabo teleskopa Vega

to:

Direktni ukazi za uporabo teleskopa Vega, samo za kontrolo in servisiranje

14.06.2010 12:44 CEST by bd -
Changed lines 1-2 from:

Navodila za uporabo teleskopa Vega

to:

Zagon teleskopa, driverjev

Changed lines 5-7 from:

Vključi računalnik castor v sobi 29.

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

to:

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli. Stikalo je na stebru pod teleskopom.

Changed lines 7-8 from:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik castor. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

to:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik izar. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Added lines 11-13:

Navodila za uporabo teleskopa Vega

Changed line 134 from:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

to:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

14.06.2010 12:36 CEST by bd -
Changed lines 13-14 from:

Odpri se eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole boš upravljal teleskop. Teleskop ima dva načina delovanja, premikanja:

to:

Odpri še eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole boš upravljal teleskop. Teleskop ima dva načina delovanja, premikanja:

Added lines 130-131:

Navodila (malo zastarela) Attach:NavodilaZaTeleskop.pdf

03.06.2008 15:42 CEST by bd -
Added lines 24-25:

Izpis ekvatorialnih koordinat je za 2008.5.

03.06.2008 15:41 CEST by bd -
Added lines 64-66:

tx precess on # se vnasa koordinate J2000.0 tx precess off # se vnasa koordinate 2008.5

22.02.2008 11:31 CET by bd -
Changed line 115 from:
	tx offset 5 20
to:
	tx offset 5.5 20
Changed lines 117-120 from:

poveča rektascenzijo za 5 ločnih sekund in deklinacijo za 20 sekund.

to:

poveča rektascenzijo za 5.5 ločnih sekund in deklinacijo za 20 sekund.

22.02.2008 11:30 CET by bd -
Changed lines 117-120 from:

poveča rektascenzijo za 5 ločnih minut in deklinacijo za 20 minut.

to:

poveča rektascenzijo za 5 ločnih sekund in deklinacijo za 20 sekund.

25.09.2007 12:53 CEST by bojan -
Changed lines 30-32 from:
		teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, preide v ekvat. sistem; teleskop neha slediti, teleskop zacne slediti tarci katere koordinate so vpisane v datoteki 'satelit.dat' v domaci mapi.
to:
 teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, preide v ekvat. sistem; 
 teleskop neha slediti, 
 teleskop zacne slediti tarci katere koordinate so vpisane v datoteki 'satelit.dat' v domaci mapi.
25.09.2007 12:51 CEST by bojan -
Added lines 27-28:

tx track off tx track file

Changed lines 30-31 from:
		teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
		preide v ekvat. sistem
to:
		teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, preide v ekvat. sistem; teleskop neha slediti, teleskop zacne slediti tarci katere koordinate so vpisane v datoteki 'satelit.dat' v domaci mapi.
Changed line 33 from:

tx tpoint on

to:

tx track off

Changed lines 35-37 from:
		uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije, samo v načinu sledi 
to:
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem
Changed line 38 from:

tx track off

to:

tx dome on

Changed lines 40-41 from:
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem
to:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
Changed line 43 from:

tx dome on

to:

tx dome off

Changed lines 45-46 from:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
to:
		kupola se ustavi in se ne premika več
Changed lines 48-49 from:

tx dome off

to:

tx tpoint on tx tpoint off

Changed lines 51-52 from:
		kupola se ustavi in se ne premika več
to:
		uključi, izključi softversko TPOINT korekcijo pozicije, samo v načinu sledi 
25.09.2007 12:24 CEST by bojan -
Changed lines 102-104 from:

Negativno deklinacijo se podaja npr. -1:20:11.1 0:-33:10.6 0:0:-31

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer:

to:

Negativno deklinacijo se podaja npr:

Added lines 104-110:
 -1:20:11.1 
 0:-33:10.6 
 0:0:-31

=]

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer: =bash [=

25.09.2007 12:21 CEST by bojan -
Added lines 102-103:

Negativno deklinacijo se podaja npr. -1:20:11.1 0:-33:10.6 0:0:-31

04.09.2007 12:07 CEST by 193.2.110.238 -
Changed lines 52-55 from:

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

to:

Ukazi namenjeni testirasnju in vzdrzevanju teleskopa

Changed lines 54-62 from:
	tx point <azimut> <visina>

=] primer, obrat teleskopa na meridian:

tx point 180:00:00 45:00:00

obrat na sever: =bash [=

	tx point 10:00:00 30:00:00
to:

tx polje 180.0 tx polje offset 0.0 tx derotator on tx derotator off tx refract on tx refract off

Changed lines 61-67 from:

Premik na azimut 0 ali 360 zaenkrat ni dovoljen, ker lahko pride do navijanja kablov.

Azimut je lahko od 10:00:00 do 350:00:00 Visina je od 10:00:00 90:00:00

V nacinu SLEDI:

to:

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

Changed line 71 from:
	tx point <rektascenzija> <deklinacija>
to:
	tx point <azimut> <visina>
Changed line 73 from:

primer:

to:

primer, obrat teleskopa na meridian:

Changed lines 75-84 from:
	tx point 9:10:15 13:19:00
	tx point 11:59:15 -1:19:00	
	tx point 11:59:15 0:-12:00

=]

Koordinate vnašmo v sistemu J2000, kot je v katalogih Rektascenzija je od 0:0:0 do 23:59:59.9 Deklinacija je od -40:0:0 do 90:0:0

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer:

to:
	tx point 180:00:00 45:00:00

=] obrat na sever:

Changed lines 79-95 from:
	tx offset 5 20
to:
	tx point 10:00:00 30:00:00

=] Premik na azimut 0 ali 360 zaenkrat ni dovoljen, ker lahko pride do navijanja kablov.

Azimut je lahko od 10:00:00 do 350:00:00 Visina je od 10:00:00 90:00:00

V nacinu SLEDI:

tx point <rektascenzija> <deklinacija>

primer: =bash [=

	tx point 9:10:15 13:19:00
	tx point 11:59:15 -1:19:00	
	tx point 11:59:15 0:-12:00
Added lines 97-105:

Koordinate vnašmo v sistemu J2000, kot je v katalogih Rektascenzija je od 0:0:0 do 23:59:59.9 Deklinacija je od -40:0:0 do 90:0:0

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer:

tx offset 5 20
24.05.2007 20:06 CEST by bd -
Changed lines 81-82 from:
	tx point 11:59:15 0:-12:00	
to:
	tx point 11:59:15 0:-12:00
Changed lines 83-84 from:

Koordinate v sistemu J2000, kot je v katalogih

to:

Koordinate vnašmo v sistemu J2000, kot je v katalogih

Changed lines 92-97 from:

poveca rektascenzijo za 5 locnih minut in deklinacijo za 20 minut.

Racunalnika mira in dome ni potrebno ugasati.

to:

poveča rektascenzijo za 5 ločnih minut in deklinacijo za 20 minut.

Računalnika mira in dome ni potrebno ugašati.

02.04.2007 14:02 CEST by bd -
Added line 84:

Koordinate v sistemu J2000, kot je v katalogih

03.04.2006 22:02 CEST by bd -
Changed lines 5-7 from:

Uključi računalnik castor v sobi 29.

Uključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

to:

Vključi računalnik castor v sobi 29.

Vključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

11.01.2006 13:58 CET by bd -
Added lines 87-94:

Za manjse relativne premike uporabimo funkcijo offset, primer:

tx offset 5 20

poveca rektascenzijo za 5 locnih minut in deklinacijo za 20 minut.

04.01.2006 15:17 CET by bd -
Changed lines 34-36 from:
		uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije 
to:
		uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije, samo v načinu sledi 
04.01.2006 15:16 CET by bd -
Changed lines 34-36 from:
 uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije 
to:
		uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije 
04.01.2006 15:15 CET by bd -
Changed line 32 from:

tx track off

to:

tx tpoint on

Changed lines 34-35 from:
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem
to:
 uključi softversko TPOINT korekcijo pozicije 
Changed line 38 from:

tx dome on

to:

tx track off

Changed lines 40-41 from:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
to:
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem
Changed line 43 from:

tx dome off

to:

tx dome on

Added lines 45-49:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
tx dome off
31.01.2005 12:31 CET by bd -
Changed line 28 from:
		začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
to:
		teleskop začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
Changed line 42 from:

tx dome on

to:

tx dome off

27.01.2005 14:30 CET by bd -
Changed lines 3-4 from:

Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč 'tlak visok' uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.

to:

Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč tlak visok uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.

Changed lines 9-11 from:

V kontrolni sobi se prijavi na racunalnik castor. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

to:

V kontrolni sobi se prijavi na računalnik castor. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teči, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroči takojsen izklop motorjev.

23.12.2004 19:28 CET by bd -
Changed lines 9-11 from:

V kontrolni sobi se prijavi na racunalnik castor. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

to:

V kontrolni sobi se prijavi na racunalnik castor. Uporabniško ime je vega, geslo je na listu papirja, ki ga dobiš od asistenta .

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustaviš z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

Changed lines 13-14 from:

Odpri se eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

to:

Odpri se eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole boš upravljal teleskop. Teleskop ima dva načina delovanja, premikanja:

23.12.2004 19:24 CET by bd -
Changed lines 3-7 from:

Najprej ukljuci crpalko za olje na komandni plosci. Ko zasveti zelena luc 'tlak visok' ukljuci se gonilnike za motorje v sobi 29.

Ukljuci racunalnik castor v sobi 29.

Ukljuci napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

to:

Najprej uključi črpalko za olje na komandni plošči. Ko zasveti zelena luč 'tlak visok' uključi se gonilnike za motorje v sobi 29.

Uključi računalnik castor v sobi 29.

Uključi napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

Changed lines 9-11 from:

V kontrolni sobi se logiraj na racunalnik castor. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.

Odpri terminalno okno in pozeni program satartvega.sh. Program pozene program servod na racunalniku mira. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

to:

V kontrolni sobi se prijavi na racunalnik castor. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.

Odpri terminalno okno in poženi program ssh vega@mira. Prijavi se se v računalnik mira. Tu poženi program vega_servo_d. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

Changed lines 13-14 from:

Odpri se eno terminalno okno, iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

to:

Odpri se eno terminalno okno na računalniku mira, iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

Changed lines 18-19 from:

Kako teleskop dela lahko zmeraj izves z ukazom:

to:

Kako teleskop dela lahko zmeraj izveš z ukazom:

Changed line 28 from:
		zacne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
to:
		začne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
Changed lines 39-40 from:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in sledi gibanju teleskopa
to:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in nato sledi gibanju teleskopa
Changed lines 44-47 from:
		kupola se ustavi in se ne premika vec
to:
		kupola se ustavi in se ne premika več
Changed lines 86-90 from:

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

to:

Arhiv slik VEGA teleskopa je (bo) dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

20.12.2004 14:58 CET by bojan -
Changed line 67 from:
to:

=bash [=

Changed line 69 from:
to:

=]

20.12.2004 13:44 CET by bojan -
Added lines 82-83:

POVEZAVE

Deleted lines 84-87:
			POVEZAVE
20.12.2004 13:43 CET by bojan -
Deleted lines 82-95:

NAVODILO ZA UPORABO CCD KAMERE

Iz racunalnika castor v kontrolni sobi pozeni program

startapogee

slike se shranjujejo na castor-ju. Ko koncas slikati je potrebno ccd cip ogreti na sobno temperaturo. Iz menija 'Ramp to ambient' to traja cca pol ure. Potem racunalnik ugasnes z ukazom

poweroff

20.12.2004 13:42 CET by bojan -
Changed lines 98-99 from:

NAVODILO ZA UPORABO FOKUSERJA

to:
			POVEZAVE
Deleted lines 100-105:

Prikljuci racunalnik focus. Pozeni program focus.exe iz mape FocusPrim?. Na namizju je narejena bliznjica.

			POVEZAVE
20.12.2004 13:40 CET by bojan -
Changed lines 38-39 from:

kupola se zavrti na azimut teleskopa in sledi gibanju teleskopa

to:
		kupola se zavrti na azimut teleskopa in sledi gibanju teleskopa
Changed lines 43-46 from:

kupola se ustavi in se ne premika vec

to:
		kupola se ustavi in se ne premika vec
20.12.2004 13:38 CET by bojan -
Changed lines 2-3 from:
to:
Changed line 25 from:
	tx track on 
to:

tx track on

Changed line 31 from:
	tx track off
to:

tx track off

Changed lines 34-36 from:

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

to:
Changed lines 36-38 from:
	tx point <azimut> <visina>

=] primer, obrat teleskopa na meridian:

to:

tx dome on =] kupola se zavrti na azimut teleskopa in sledi gibanju teleskopa

Changed lines 41-45 from:
	tx point 180:00:00 45:00:00

=] obrat na sever: =bash [=

	tx point 10:00:00 30:00:00
to:

tx dome on

Added lines 43-59:

kupola se ustavi in se ne premika vec

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

tx point <azimut> <visina>

primer, obrat teleskopa na meridian:

tx point 180:00:00 45:00:00

obrat na sever:

tx point 10:00:00 30:00:00
20.12.2004 13:34 CET by bojan -
Changed line 38 from:
to:

=bash [=

Changed line 40 from:
to:

=]

Changed line 42 from:
to:

=bash [=

Changed line 44 from:
to:

=]

Changed line 46 from:
to:

=bash [=

Changed line 48 from:
to:

=]

Changed lines 74-77 from:

Iz racunalnika dome v kontrolni sobi se logiraj na racunalnik castor ki je v sobi 29:

	vega@castor
to:

Iz racunalnika castor v kontrolni sobi pozeni program

startapogee

slike se shranjujejo na castor-ju. Ko koncas slikati je potrebno ccd cip ogreti na sobno temperaturo. Iz menija 'Ramp to ambient' to traja cca pol ure. Potem racunalnik ugasnes z ukazom

poweroff

Changed lines 85-95 from:

Pozeni program za kamero:

	startapogee

slike se shranjujejo na castor-ju. Ko koncas slikati je potrebno ccd cip ogreti na sobno temperaturo. Iz menija 'Ramp to ambient' to traja cca pol ure. Potem racunalnik ugasnes z ukazom

	poweroff
to:
Changed line 87 from:
			NAVODILO ZA UPORABO FOKUSERJA
to:

NAVODILO ZA UPORABO FOKUSERJA

Changed lines 95-102 from:

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/vega/data

Navodila in prirocniki: http://astro.ago.uni-lj.si/vega/doc

to:

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/poizvedba_register.py

20.12.2004 13:30 CET by bojan -
Changed lines 4-8 from:
 • Najprej ukljuci crpalko za olje na komandni plosci. Ko zasveti zelena luc 'tlak visok' ukljuci se gonilnike za motorje v sobi 29.
 • Ukljuci racunalnik castor v sobi 29.
 • Ukljuci napajanje za kamero in fokuser v kupoli.
to:

Najprej ukljuci crpalko za olje na komandni plosci. Ko zasveti zelena luc 'tlak visok' ukljuci se gonilnike za motorje v sobi 29.

Ukljuci racunalnik castor v sobi 29.

Ukljuci napajanje za kamero in fokuser v kupoli.

Changed lines 10-16 from:
 • V kontrolni sobi se logiraj na racunalnik dome. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.
 • Odpri konzolo in vpisi:

ssh vega@mira geslo je enako. Pozeni servo program za teleskop: servod V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

to:

V kontrolni sobi se logiraj na racunalnik castor. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.

Odpri terminalno okno in pozeni program satartvega.sh. Program pozene program servod na racunalniku mira. V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

Changed lines 14-24 from:
 • Odpri se eno okno in se prijavi:
  ssh vega@mira

iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

A. 'MIRUJE' ali se premika v horizontalnem sistemu.

B. 'SLEDI' ali se premika v ekvatorskem sistemu.

to:

Odpri se eno terminalno okno, iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

 • 'MIRUJE' ali se premika v horizontalnem sistemu.
 • 'SLEDI' ali se premika v ekvatorskem sistemu.
Changed lines 20-21 from:
	tx status
to:
tx status
Changed line 25 from:
to:

=bash [=

Added line 27:

=]

Added line 31:

=bash [=

Added line 33:

=]

Changed lines 36-38 from:

Pozicioniranje teleskopa: V nacinu MIRUJE:

to:

Pozicioniranje teleskopa

V nacinu MIRUJE:

Changed lines 55-56 from:

V nacinu SLEDI:

to:

V nacinu SLEDI:

Added line 60:

=bash [=

Changed lines 64-65 from:
to:

=]

Changed lines 72-73 from:
			NAVODILO ZA UPORABO CCD KAMERE  
to:

NAVODILO ZA UPORABO CCD KAMERE

20.12.2004 13:15 CET by bojan -
Added lines 1-110:

Navodila za uporabo teleskopa Vega

 • Najprej ukljuci crpalko za olje na komandni plosci. Ko zasveti zelena luc 'tlak visok' ukljuci se gonilnike za motorje v sobi 29.
 • Ukljuci racunalnik castor v sobi 29.
 • Ukljuci napajanje za kamero in fokuser v kupoli.
 • V kontrolni sobi se logiraj na racunalnik dome. Uporabnisko ime je vega, geslo je na papirju poleg.
 • Odpri konzolo in vpisi:

ssh vega@mira geslo je enako. Pozeni servo program za teleskop: servod V oknu se izpisuje trenutno stanje teleskopa. Programa mora teci, da teleskop deluje. V nujnih primerih program lahko ustavis z Ctrl-C, ki povzroci takojsen izklop motorjev.

 • Odpri se eno okno in se prijavi:
  ssh vega@mira

iz te konzole bos upravljal teleskop. Teleskop ima dva nacina delovanja, premikanja:

A. 'MIRUJE' ali se premika v horizontalnem sistemu.

B. 'SLEDI' ali se premika v ekvatorskem sistemu.

Kako teleskop dela lahko zmeraj izves z ukazom:

	tx status

Ostali ukazi so:

	tx track on 
		zacne slediti ekvatorske koordinate iz trenutne pozicije, 
		preide v ekvat. sistem

	tx track off
		se na mestu kjer je ustavi, preide v horizontski sistem

Pozicioniranje teleskopa: V nacinu MIRUJE:

	tx point <azimut> <visina>

primer, obrat teleskopa na meridian:

	tx point 180:00:00 45:00:00

obrat na sever:

	tx point 10:00:00 30:00:00

Premik na azimut 0 ali 360 zaenkrat ni dovoljen, ker lahko pride do navijanja kablov.

Azimut je lahko od 10:00:00 do 350:00:00 Visina je od 10:00:00 90:00:00

V nacinu SLEDI:

	tx point <rektascenzija> <deklinacija>

primer:

	tx point 9:10:15 13:19:00
	tx point 11:59:15 -1:19:00	
	tx point 11:59:15 0:-12:00	

Rektascenzija je od 0:0:0 do 23:59:59.9 Deklinacija je od -40:0:0 do 90:0:0

Racunalnika mira in dome ni potrebno ugasati.

			NAVODILO ZA UPORABO CCD KAMERE  

Iz racunalnika dome v kontrolni sobi se logiraj na racunalnik castor ki je v sobi 29:

	vega@castor

Pozeni program za kamero:

	startapogee

slike se shranjujejo na castor-ju. Ko koncas slikati je potrebno ccd cip ogreti na sobno temperaturo. Iz menija 'Ramp to ambient' to traja cca pol ure. Potem racunalnik ugasnes z ukazom

	poweroff			NAVODILO ZA UPORABO FOKUSERJA

Prikljuci racunalnik focus. Pozeni program focus.exe iz mape FocusPrim?. Na namizju je narejena bliznjica.

			POVEZAVE

Arhiv slik VEGA teleskopa je dosegljiv iz: http://astro.ago.uni-lj.si/vega/data

Navodila in prirocniki: http://astro.ago.uni-lj.si/vega/doc

Zadnja sprememba 12.06.2013 14:10 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija