Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Osnovna obdelava zajetih digitalnih slik

Obdelava slik

Obdelava se naredi za vsako sliko. Najbolje takoj.

flatdark.py imeslike.fts
flatdark.py *.fts

Astrometični fit

Naredimo za vsako sliko, lahko tudi za več hkrati, najbolje takoj po snemanju. Uporabimo ali GUI program fitsblink in iz menija izberemo detect stars in nato match stars in write to image, ali pa uporabimo skripto writewcs.pl, ki naredi isto. Lahko tudi za več slik hkrati.

fitsblink imeslike.fts
writewcs.pl imeslike.fts
writewcs.pl *.fts

Snemanje kalibracijskih slik

Prporočljivo enkrat mesečno ali ko se spremeni nastavitev ali temperature kamere ali postavitve instrumentov, ko se recimo demontira kamera itd... Torej ni potrebo snemanje vsako noč.

posnami_zerodark.sh
posnami_flat.sh
posnami_flat-1.sh

Mapa z kalibracijskimi slikami je /home/data/cal

Priprava kalibracijskih slik

Najprej spravi stare kalibracije v arhivsko mapo.

unlearn ccdred
setinstrument ("ap16e",review=no)
ccdred.pixeltype = "real real"
ccdred.logfile = "logfile"
unlearn zerocombine
zerocombine.combine = "median"
zerocombine.rdnoise = "9.4"
zerocombine.gain = "1.1"
zerocombine.snoise = "0."
unlearn darkcombine
darkcombine.combine = "median"
darkcombine.rdnoise = "9.4"
darkcombine.gain = "1.1"
darkcombine.snoise = "0."
darkcombine.reject ="sigclip"
unlearn flatcombine
flatcombine.combine = "median"
flatcombine.rdnoise = "9.4"
flatcombine.gain = "1.1"
flatcombine.snoise = "0."
unlearn ccdproc
ccdproc.fixpix = no
ccdproc.overscan = no
ccdproc.trim = no
ccdproc.zerocor = yes
ccdproc.darkcor = yes
ccdproc.flatcor = yes
ccdproc.zero = "/home/data/cal/Zero-2"
ccdproc.dark = "/home/data/cal/Dark-2"
ccdproc.flat = "/home/data/cal/Flat-2*"
zerocombine bias-2*.fts output=Zero-2
darkcombine dark-2*.fts output=Dark-2
# negativne vrednosti v darku so brez veze
imreplace (image="Dark-2",value=0.0, upper=0.0)
flatcombine flat-2*.fts output=Flat-2
# nicla ne sme biti v flatu
imreplace (image="Flat-2*",value=1.0,upper=1.0)
### zabinning 1 ####
ccdproc.zero = "/home/data/cal/Zero-1"
ccdproc.dark = "/home/data/cal/Dark-1"
ccdproc.flat = "/home/data/cal/Flat-1*"
zerocombine bias-1*.fts output=Zero-1
darkcombine dark-1*.fts output=Dark-1
# negativne vrednosti v darku so brez veze
imreplace (image="Dark-1",value=0.0, upper=0.0)
flatcombine flat-1*.fts output=Flat-1
# nicla ne sme biti v flatu
imreplace (image="Flat-1*",value=1.0,upper=1.0)

bd

Dalje stara navodila, samo za obdelavo starih slik

Recept, potrebujes

 1. slika zeroX.fit najmanj tri, X je zaporedna stevilka
 2. slika darkX.fit najmanj tri po eno minuto
 3. slika flatBX.fit, flatVX.fit, flatRX.fit za vsak filter najmanj tri, naj ima ustrezni nivoji
 4. slike objektov, ki jih zelis korigirati, poljubno mnogo, vse slike naj se zacnejo recimo z isto crko, da jih lahko locis od drugih. Oznaka filtra v imenu, recimo M67B2.fit

Priprava kalibracijskih slik

Poglej slike, nekatere imajo spodnji rob pokvarjen, zato je v tem primeru najboljse takoj odrezati spodnjih 6 vrstic:

imcopy *.fit[1:2049,7:2049] *.fit

Ta procedura spremeni originale, zato prej seveda naredis varnostno kopjo.

Potem preveri, ce imajo slike pravilno oznacen tip in preveris tudi nivoje slik, tako zelo hitro opazis katere slike so morebiti presvetljene, te niso uporebne in jih izbrisi.

imstat flat*.fit
ccdlist *.fit

tip in filter, ce nimajo ga vneses takole:

setinstru ap16e review=no
ccdhedit f*fit imagetyp flat  type=string
ccdhedit M*fit imagetyp object type=string
ccdhedit d*fit imagetyp dark  type=string
ccdhedit z*fit imagetyp zero  type=string
ccdhedit *V*.fit filter V type=string
ccdhedit *B*.fit filter B type=string
ccdhedit *R*.fit filter R type=string
ccdhedit *I*.fit filter I type=string

Opomba: V irafu moras datotekco za translacijo ccddb$kpno/ap16e.dat

Potem sestavi tako imenovani 'master image', to je sestejemo ustrezne recimo teme, flate, zerote itd, vrestni red ukazov je tu pomemben:

ccdred.pixelty="real real"
zerocombine *.fit
darkcombine *.fit
flatcombine *.fit

Dobis tri kalibracijske 'master' slike: Zero.fts Dark.fts Flat.fts

Obdelava slik objekta

Je zelo enostavna:

ccdred.pixelty="ushort real"
ccdproc *.fit

ta ukaz naredi potem vse. Parametri za ccdproc so nastavljeni takole Navodila.ObdelavaParametri

Astrometricni fit slik in vpis WCS koordinat

Izberem si eno sliko, recimo M67V1.fit odprem v fitsblinku. Pod edit-parameters vnesem koordinate rektascenzija in deklinacija cetra slike, samo grob priblizek, recimo prepisem iz kataloga, za velikost piksla vpisem 0.64", ostalo pustim prazno, potem iz menija naredim 'Detect stars' in 'Match stars'. V oknu izberem vpis koordinat v fits. V irafu potem koordinate slike kopiram v ostale slike v seriji.

wcscopy M67*fit M67V1.fit

in nato se enkrat naredim astrometricni fit za vse slike v seriji M67, tokrat kar iz skripte:

writewcs.pl M67*fit

Sestavljanje barvne RGB slike

V programu ds9 odpri 'New RGB Frame' in nalozi fits slike, slike morajo imeti astrometricni fit, za vsako sliko v oknu RGB znaci z barvo R->R V->G B->B. Barvno sliko shranis 'Save as' in izberes jpeg format.

bd

Zadnja sprememba 28.04.2011 15:18 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija