Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Osnovna obdelava zajetih digitalnih slik

Obdelava slik

Obdelava se naredi za vsako sliko. Najbolje takoj. =cpp flatdark.py imeslike.fts flatdark.py *.fts

Astrometični fit

Naredimo za vsako sliko, lahko tudi za več hkrati, najbolje takoj po snemanju. Uporabimo ali GUI program fitsblink in iz menija izberemo detect stars in nato match stars in write to image, ali pa uporabimo skripto writewcs.pl, ki naredi isto. Lahko tudi za več slik hkrati. =cpp fitsblink imeslike.fts writewcs.pl imeslike.fts writewcs.pl *.fts

Snemanje kalibracijskih slik

Prporočljivo enkrat mesečno ali ko se spremeni nastavitev ali temperature kamere ali postavitve instrumentov, ko se recimo demontira kamera itd... Torej ni potrebo snemanje vsako noč. =cpp posnami_zerodark.sh posnami_flat.sh posnami_flat-1.sh Mapa z kalibracijskimi slikami je /home/data/cal

Priprava kalibracijskih slik

Najprej spravi stare kalibracije v arhivsko mapo. =bash unlearn ccdred setinstrument ("ap16e",review=no) ccdred.pixeltype = "real real" ccdred.logfile = "logfile" unlearn zerocombine zerocombine.combine = "median" zerocombine.rdnoise = "9.4" zerocombine.gain = "1.1" zerocombine.snoise = "0." unlearn darkcombine darkcombine.combine = "median" darkcombine.rdnoise = "9.4" darkcombine.gain = "1.1" darkcombine.snoise = "0." darkcombine.reject ="sigclip" unlearn flatcombine flatcombine.combine = "median" flatcombine.rdnoise = "9.4" flatcombine.gain = "1.1" flatcombine.snoise = "0." unlearn ccdproc ccdproc.fixpix = no ccdproc.overscan = no ccdproc.trim = no ccdproc.zerocor = yes ccdproc.darkcor = yes ccdproc.flatcor = yes ccdproc.zero = "/home/data/cal/Zero-2" ccdproc.dark = "/home/data/cal/Dark-2" ccdproc.flat = "/home/data/cal/Flat-2*" zerocombine bias-2*.fts output=Zero-2 darkcombine dark-2*.fts output=Dark-2 # negativne vrednosti v darku so brez veze imreplace (image="Dark-2",value=0.0, upper=0.0) flatcombine flat-2*.fts output=Flat-2 # nicla ne sme biti v flatu imreplace (image="Flat-2*",value=1.0,upper=1.0) ### zabinning 1 #### ccdproc.zero = "/home/data/cal/Zero-1" ccdproc.dark = "/home/data/cal/Dark-1" ccdproc.flat = "/home/data/cal/Flat-1*" zerocombine bias-1*.fts output=Zero-1 darkcombine dark-1*.fts output=Dark-1 # negativne vrednosti v darku so brez veze imreplace (image="Dark-1",value=0.0, upper=0.0) flatcombine flat-1*.fts output=Flat-1 # nicla ne sme biti v flatu imreplace (image="Flat-1*",value=1.0,upper=1.0)

bd

Dalje stara navodila, samo za obdelavo starih slik

Recept, potrebujes

  1. slika zeroX.fit najmanj tri, X je zaporedna stevilka
  2. slika darkX.fit najmanj tri po eno minuto
  3. slika flatBX.fit, flatVX.fit, flatRX.fit za vsak filter najmanj tri, naj ima ustrezni nivoji
  4. slike objektov, ki jih zelis korigirati, poljubno mnogo, vse slike naj se zacnejo recimo z isto crko, da jih lahko locis od drugih. Oznaka filtra v imenu, recimo M67B2.fit

Priprava kalibracijskih slik

Poglej slike, nekatere imajo spodnji rob pokvarjen, zato je v tem primeru najboljse takoj odrezati spodnjih 6 vrstic:

=cpp imcopy *.fit[1:2049,7:2049] *.fit Ta procedura spremeni originale, zato prej seveda naredis varnostno kopjo.

Potem preveri, ce imajo slike pravilno oznacen tip in preveris tudi nivoje slik, tako zelo hitro opazis katere slike so morebiti presvetljene, te niso uporebne in jih izbrisi. =cpp imstat flat*.fit ccdlist *.fit tip in filter, ce nimajo ga vneses takole: =cpp setinstru ap16e review=no ccdhedit f*fit imagetyp flat type=string ccdhedit M*fit imagetyp object type=string ccdhedit d*fit imagetyp dark type=string ccdhedit z*fit imagetyp zero type=string ccdhedit *V*.fit filter V type=string ccdhedit *B*.fit filter B type=string ccdhedit *R*.fit filter R type=string ccdhedit *I*.fit filter I type=string Opomba: V irafu moras datotekco za translacijo ccddb$kpno/ap16e.dat

Potem sestavi tako imenovani 'master image', to je sestejemo ustrezne recimo teme, flate, zerote itd, vrestni red ukazov je tu pomemben: =cpp ccdred.pixelty="real real" zerocombine *.fit darkcombine *.fit flatcombine *.fit Dobis tri kalibracijske 'master' slike: Zero.fts Dark.fts Flat.fts

Obdelava slik objekta

Je zelo enostavna: =cpp ccdred.pixelty="ushort real" ccdproc *.fit ta ukaz naredi potem vse. Parametri za ccdproc so nastavljeni takole Navodila.ObdelavaParametri

Astrometricni fit slik in vpis WCS koordinat

Izberem si eno sliko, recimo M67V1.fit odprem v fitsblinku. Pod edit-parameters vnesem koordinate rektascenzija in deklinacija cetra slike, samo grob priblizek, recimo prepisem iz kataloga, za velikost piksla vpisem 0.64", ostalo pustim prazno, potem iz menija naredim 'Detect stars' in 'Match stars'. V oknu izberem vpis koordinat v fits. V irafu potem koordinate slike kopiram v ostale slike v seriji.

=cpp wcscopy M67*fit M67V1.fit in nato se enkrat naredim astrometricni fit za vse slike v seriji M67, tokrat kar iz skripte:

=cpp writewcs.pl M67*fit

Sestavljanje barvne RGB slike

V programu ds9 odpri 'New RGB Frame' in nalozi fits slike, slike morajo imeti astrometricni fit, za vsako sliko v oknu RGB znaci z barvo R->R V->G B->B. Barvno sliko shranis 'Save as' in izberes jpeg format.

bd

Zadnja sprememba 28.04.2011 15:18 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija