Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

NAŠE NEBO 2019

Astronomske efemeride Naše nebo so nepogrešljiv pripomoček za vsakega astronoma. Izhajajo enkrat letno. Efemeride vsebujejo podatke o Soncu, Luni, planetih, malih planetih, kometih, Jupitrovih satelitih, koledar nebesnih pojavov in še mnogo drugega!

Na Astronomsko geofizikalnem observatoriju pripravljamo publikacijo Naše nebo že od leta 1947. Od prvih letnikov, ki so bili v tedanjem času edini dostopni podatki splošni publiki, do zadnjih let, ko imamo na internetu nepregledno množico podatkov, tudi lažnih in zavajajočih, si prizadevamo osnovne podatke o nebesnih dogodkih podati enostavno, pregledno in verodostojno.

Ker želimo publikaciji povečati število uporabnikov, Astronomski observatorij vsakemu kupcu in novemu naročniku efemerid podarja dve vstopnici za

Ogled observatorija Golovec in opazovanje zvezd s teleskopom

dne 21. decembra, ko bo potekal tudi Dan in večer odprtih vrat. V kolikor bo zanimanje večje bomo pripravili še dodatne termine za oglede. Akcijo letos razširjamo tudi na nakup druge astronomske literature.

Publikacijo naročite na DMFA založništvo

Zadnja sprememba 05.12.2018 12:25 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija