Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Zagon kamere, program tserver

Slikanje objektov

V terminalu naredi tekočo delovno mapo po vzorcu V2011-04-21 tako, da imamo za vsako opazovalno noč svojo mapo in urejene posnetke. Če uporabljas autofokus.py potem je mapa že narejena, sicer so ukazi naslednji: =bash cd /home/data mkdir V2011-04-21 cd V2010-05-19

Slikanje objekta je enostavno, navedemo čas osvetljitve in pa ime datoteke za sliko, pot se navede od /home/data/ dalje. Primer slike: =bash tx ccd bin=2 time=30 file=V2011-04-21/test_slika_1.fts

Dodatni parametri so še za izrez (subframe) sx=1 sy=1 nx=4096 ny=4096 koordinate začetka in število pikslov v x in y se vedno nanasa na bin=1. Potem za binning slike se uporablja bin=2, ki da resolucijo 0.64"/pixel. bin=1 pri nasem teleskopu ni smiselno. Primer slikanja v izrezu: =bash tx ccd bin=2 time=5 file=V2011-04-21/zvezda_1.fts sx=515 sy=2310 nx=100 ny=100 Prednost slikanja v izrezu je časovno hitrejše branje in nalaganje slike. Datoteke so tudi krajše, slabost pa je manjše vidno polje. Obdelava izrezanih slik je enaka ko celih. Uporabimo flatdark.py, ki zna pravilno upoštevati izreze.

Slikanje kalibracijske slike, dodamo ustrezne parametre, ki določijo način zajemanja slike: =bash # slikanje darka tx ccd bin=2 time=60 file=V2010-05-19/dark1.fts dark # slikanje biasa tx ccd bin=2 file=V2010-05-19/bias1.fts bias #slikanje flata tx ccd bin=2 time=2 file=V2010-05-19/flatW1.fts flat Običajno ne snemamo ročno ampak se uporabi ze pripravljene skripte posnemi_zerodark.sh in posnemi_flat.sh.

Ukazi za hlajenje kamere: =bash # samo izpise temperaturo cipa tx ccd temp # nastavirev nove temperature hlajenja tx ccd temp=-50 # izklop hlajenja, ko koncamo tx ccd temp=-5 Ob zagonu se temperatura kamere nastavi na -50st in ventilator na polno, najbolje da ne spreminjaš, ker to posledično zahteva ponovno snemanje kalibracijskih slik. Po izklopu hlajenja počakamo še 15 min in izklopimo elektriko za kamero. Ukaz tx ccd shutdown pa ne dela, ni jasno kje je problem, najbrz firmwaru kamere.

Pomoč: =bash tx ccd help Izpiše:

 ccd usage: ccd [time=][file=][bin=][binx=][biny=][gain=][sx=][sy=][nx=][ny=] [dark|flat][clean] 
  [object=][nonblock]
    ccd driftscan= linetime= height= lines= [overlap=][bin=][binx=][biny=] [sx=][sy=][nx=][ny=][dark|flat]
  [object=][nonblock]
    ccd shutdown
    ccd bias file=
    ccd [temp%f]] [fan=%d]
    ccd reset
    ccd stop

Vrstni red parametrov ni popmemben.Pozor, ker vsi parametri ne delujejo za vse kamere ali teleskope.

Ukaze lahko sestavljamo v programe ali skripte. Primer bash skripte zs snemanje sekvence slik: =bash #!/bin/sh # for i in $(seq 50) do echo "Snemam sliko" $i tx ccd bin=2 time=0.1 file=V2010-09-14/iss_$i.fts cat iss_$i.fts | xpaset ds9 fits done Prej moraš seveda zagnati ds9, tako da ti sproti prikazuje posnete slike.

Naslednji primer posname sekvenco slik v dveh filtrih, pred vsakin posnetkom zamenja filter in vsako sliko tudi prikaze =bash #!/bin/sh # for i in $(seq 50) do # dva posnetka V in I skupaj blok traja 2*(60 + 10)s echo "Snemam sliko" $i "filter V" tx -h mira -p 2608 set V tx ccd bin=2 time=60 file=V2010-09-14/image_V_$i.fts cat image_V_$i.fts | xpaset ds9 fits # echo "Snemam sliko" $i "filter I" tx -h mira -p 2608 set I tx ccd bin=2 time=60 file=V2010-09-14/image_I_$i.fts cat image_I_$i.fts | xpaset ds9 fits done

Obdelava v pipelinu: =bash cd V2011-04-21 run1_pipeline.sh V svojem oknu požene avtomatsko obdelavo flatdark.py in astromertčni fit. Obdela vsako novo sliko, ki se shrani v to mapo. Pozor potem ne uporabljat irafa za hitre preglede ali obdelave, tudi ne seštevanja slik.

Priprava kalibracijski posnetkov

Vkupoli prižgemo namizno zasenčene lučko, usmerjno od teleskopa proti vratom, če snemaš podnevi, naj bodo rolete dol, skripta posname vse zerote, darke in flate za vse filtre za vse bininge, to je 2,3,4 in potem sestavi master slike. Za snemanje W in I filtra v bin je 3,4 je lučka še presvetla. Potrebno bo pripraviti posebno flat lučko. Tekoče slike se nalagajo v dnevno mapo pod direktorijem cal naprimer /home/data/cal/2011-11-04, zadneje narejene končne master kalibracije pa so v mapi cal. =bash capture_dome_cal.sh Če bi želel iz kakršnega razloga ponoviti sestavljanje master slik v irafu naredi v tekoči mapi: =bash sestavi_zdf

Zadnja sprememba 04.11.2011 14:15 UTC
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija