Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Seznam nizkonivojskih modulov

 • device driver za enkoderje ik220
 • mikrokoda za kartico g28, pgm220 (od proizvajalca enkoderjev)
 • knjižnica za ik220 kartico ik220Utils
 • knjižnica za Endat enkoder encUtils
 • deamon streznik za servo vega_servo_d (notri je vkljucena koda Jureta Oderja za branje in dekodiranje GPS paketov in Ju paketov)
 • program odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, kasneje preimenoval v tx

Skupaj 10013 vrstic kode (21.12.04).

Revizije programja

/*
* $Log: vega_servo_d.cc,v $
* Revision 1.27 2005/05/27 11:39:54 bojan
* Derotator delujoca verzija.
*
* Revision 1.26 2005/05/26 13:10:33 bojan
* Spremenil povezave koncnih stikal.
*
* Revision 1.25 2005/05/26 09:15:09 bojan
* Popravil v proceduri Disable() da ustavi kupolo, ca se premika.
*
* Revision 1.24 2005/05/24 11:44:10 bojan
* Popravil konstante za hitrosti pri sledenju satelita. Dodal se opcijo za izklop servo on the fly.
*
* Revision 1.23 2005/05/17 11:57:35 bojan
* Vpeljal derotator_offset v stopinjah, da je kot od 0 do 360. Zacetna tocka na
* stikalu zgoraj je tako 360.0
*
* Revision 1.21 2005/05/12 11:51:48 bojan
* Procedura za inicializacijo kota polja, prozi za kote 0->360 je pa to gibanje
* obratno od ure, dela zgornje stikalo, se ustavi.
*
* Revision 1.20 2005/05/11 12:24:29 bojan
* Popravil izracun pozicije derotatorja v cetrtem bajtu ce je kot negativen,
* vnesel omejitve pri sledenju za visino in azimut, pravtako pri vnosu
* koordinat. Je 3 st histereze v kotu, da se lahko teleskop znova pozene.
*
* Revision 1.19 2005/05/09 12:13:23 bojan
* Dodal se izracun frekvence iz odvodov pri sledenju satelita.
*
* Revision 1.18 2005/05/09 10:27:26 bojan
* Dodal moznost sledenja iz zunanje datoteke 'satelit.dat' Sledenje sprozi
* ukaz tx track file.
*
* Revision 1.17 2005/04/19 12:15:58 bojan
* Dodal se v ukaz exit da izkljuci kontroler.
*
* Revision 1.16 2005/04/19 11:39:26 bojan
* Dodal reset DDSjev na zacetku programa, resil zadevo z Disable kontrolerja
* pri crtl-C, sedaj je deamon globalni objekt in ga lahko brisem pred izhodom
* iz funkcije close_all.
*
* Revision 1.15 2005/04/19 11:03:43 bojan
* Dodal servo za derotator, popravki v derotator clear in disable.
*
* Revision 1.13 2005/04/15 12:34:44 bojan
* Frekvence za derotator polja
*
* Revision 1.12 2005/04/11 12:35:07 bojan
* Zacetek dela na derotatorju.
*
* Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
* Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
* korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
*
* Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
* V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
* od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
* popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
*
* Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
* Dodal servo kontrolo za kupolo.
*
* Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
* Dodal adc enkoder za kupolo.
*
* Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
* Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
*
* Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
* V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
*
* Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
* Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
*
* Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
* Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
* pri okvari ali ustavitvi motorja.
* Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
* Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
* zaustavitvi kontrolerja.
*
* Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
* Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
* Disable. Uredil izpise ce je debug=1
*
* Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
* Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
*
* Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
* Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
*
* Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
* Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
*
* Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
* start
*
* Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
* dodal da streznik sporoci nazaj msg
*
* Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
* Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
*
* Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
* Se preizkus programa na teleskopu
*
* Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
* Preizkus na teleskopu
*
* Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
* Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek
* ukaza. Ukazi: point, where.
*
* Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
* Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
*
* Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
* Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
*
* Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
* Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
* frekvence v kontroler.
*
* Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
* Popravil A na A-180 v toEkvator
*
* Revision 1.9 2004/05/20 10:41:20 bojan
* Definicije razredov prenesel v servod.h
* dodal funkcije za spremembo smeri vrtenja
*/
Zadnja sprememba 27.05.2005 13:43 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija