Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Porocila.Program1 History

Hide minor edits - Show changes to markup

27.05.2005 13:43 CEST by bd -
Added lines 14-15:
 * Revision 1.27 2005/05/27 11:39:54 bojan
 * Derotator delujoca verzija.
Changed lines 17-18 from:
 * Revision 1.17 2005/04/19 12:15:58 bojan
 * Dodal se v ukaz exit da izkljuci kontroler.
to:
 * Revision 1.26 2005/05/26 13:10:33 bojan
 * Spremenil povezave koncnih stikal.
Changed lines 20-23 from:
 * Revision 1.16 2005/04/19 11:39:26 bojan
 * Dodal reset DDSjev? na zacetku programa, resil zadevo z Disable kontrolerja
 * pri crtl-C, sedaj je deamon globalni objekt in ga lahko brisem pred izhodom
 * iz funkcije close_all.
to:
 * Revision 1.25 2005/05/26 09:15:09 bojan
 * Popravil v proceduri Disable() da ustavi kupolo, ca se premika.
Changed lines 23-24 from:
 * Revision 1.15 2005/04/19 11:03:43 bojan
 * Dodal servo za derotator, popravki v derotator clear in disable.
to:
 * Revision 1.24 2005/05/24 11:44:10 bojan
 * Popravil konstante za hitrosti pri sledenju satelita. Dodal se opcijo za izklop servo on the fly.
Changed lines 26-27 from:
 * Revision 1.13 2005/04/15 12:34:44 bojan
 * Frekvence za derotator polja
to:
 * Revision 1.23 2005/05/17 11:57:35 bojan
 * Vpeljal derotator_offset v stopinjah, da je kot od 0 do 360. Zacetna tocka na
 * stikalu zgoraj je tako 360.0
Changed lines 30-31 from:
 * Revision 1.12 2005/04/11 12:35:07 bojan
 * Zacetek dela na derotatorju.
to:
 * Revision 1.21 2005/05/12 11:51:48 bojan
 * Procedura za inicializacijo kota polja, prozi za kote 0->360 je pa to gibanje
 * obratno od ure, dela zgornje stikalo, se ustavi.
Changed lines 34-36 from:
 * Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
 * Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
 * korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
to:
 * Revision 1.20 2005/05/11 12:24:29 bojan
 * Popravil izracun pozicije derotatorja v cetrtem bajtu ce je kot negativen,
 * vnesel omejitve pri sledenju za visino in azimut, pravtako pri vnosu
 * koordinat. Je 3 st histereze v kotu, da se lahko teleskop znova pozene.
Changed lines 39-42 from:
 * Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
 * V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
 * od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
 * popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
to:
 * Revision 1.19 2005/05/09 12:13:23 bojan
 * Dodal se izracun frekvence iz odvodov pri sledenju satelita.
Changed lines 42-43 from:
 * Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
 * Dodal servo kontrolo za kupolo.
to:
 * Revision 1.18 2005/05/09 10:27:26 bojan
 * Dodal moznost sledenja iz zunanje datoteke 'satelit.dat' Sledenje sprozi
 * ukaz tx track file.
Changed lines 46-47 from:
 * Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
 * Dodal adc enkoder za kupolo.
to:
 * Revision 1.17 2005/04/19 12:15:58 bojan
 * Dodal se v ukaz exit da izkljuci kontroler.
Changed lines 49-50 from:
 * Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
 * Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
to:
 * Revision 1.16 2005/04/19 11:39:26 bojan
 * Dodal reset DDSjev? na zacetku programa, resil zadevo z Disable kontrolerja
 * pri crtl-C, sedaj je deamon globalni objekt in ga lahko brisem pred izhodom
 * iz funkcije close_all.
Changed lines 54-55 from:
 * Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
 * V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
to:
 * Revision 1.15 2005/04/19 11:03:43 bojan
 * Dodal servo za derotator, popravki v derotator clear in disable.
Changed lines 57-58 from:
 * Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
 * Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
to:
 * Revision 1.13 2005/04/15 12:34:44 bojan
 * Frekvence za derotator polja
Changed lines 60-65 from:
 * Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
 * Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
 * pri okvari ali ustavitvi motorja.
 * Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
 * Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
 * zaustavitvi kontrolerja.
to:
 * Revision 1.12 2005/04/11 12:35:07 bojan
 * Zacetek dela na derotatorju.
Changed lines 63-65 from:
 * Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
 * Disable. Uredil izpise ce je debug=1
to:
 * Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
 * Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
 * korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
Changed lines 67-68 from:
 * Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
 * Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
to:
 * Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
 * V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
 * od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
 * popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
Changed lines 72-73 from:
 * Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
 * Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
to:
 * Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
 * Dodal servo kontrolo za kupolo.
Changed lines 75-76 from:
 * Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
 * Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
to:
 * Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
 * Dodal adc enkoder za kupolo.
Changed lines 78-79 from:
 * Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
 * start
to:
 * Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
 * Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
Changed lines 81-82 from:
 * Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
 * dodal da streznik sporoci nazaj msg
to:
 * Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
 * V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
Changed lines 84-85 from:
 * Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
 * Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
to:
 * Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
 * Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
Changed lines 87-88 from:
 * Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
 * Se preizkus programa na teleskopu
to:
 * Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
 * Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
 * pri okvari ali ustavitvi motorja.
 * Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
 * Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
 * zaustavitvi kontrolerja.
Changed lines 94-95 from:
 * Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
 * Preizkus na teleskopu
to:
 * Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
 * Disable. Uredil izpise ce je debug=1
Changed lines 98-100 from:
 * Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek 
 * ukaza. Ukazi: point, where.
to:
 * Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
 * Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
Changed lines 101-102 from:
 * Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
 * Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
to:
 * Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
 * Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
Changed lines 104-105 from:
 * Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
 * Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
to:
 * Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
 * Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
Changed lines 107-109 from:
 * Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
 * frekvence v kontroler.
to:
 * Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
 * start
Changed lines 110-111 from:
 * Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
 * Popravil A na A-180 v toEkvator
to:
 * Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
 * dodal da streznik sporoci nazaj msg
Added lines 113-138:
 * Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
 * Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
 *
 * Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
 * Se preizkus programa na teleskopu
 *
 * Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
 * Preizkus na teleskopu
 *
 * Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek 
 * ukaza. Ukazi: point, where.
 *
 * Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
 * Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
 *
 * Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
 * Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
 *
 * Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
 * frekvence v kontroler.
 *
 * Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
 * Popravil A na A-180 v toEkvator
 *
19.04.2005 21:45 CEST by bd -
Changed line 6 from:
 • deamon streznik za servo vega_servo_d
to:
 • deamon streznik za servo vega_servo_d (notri je vkljucena koda Jureta Oderja za branje in dekodiranje GPS paketov in Ju paketov)
Deleted lines 13-15:
 * Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
 * Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
 * korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
Changed lines 15-18 from:
 * Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
 * V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
 * od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
 * popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
to:
 * Revision 1.17 2005/04/19 12:15:58 bojan
 * Dodal se v ukaz exit da izkljuci kontroler.
Changed lines 18-19 from:
 * Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
 * Dodal servo kontrolo za kupolo.
to:
 * Revision 1.16 2005/04/19 11:39:26 bojan
 * Dodal reset DDSjev? na zacetku programa, resil zadevo z Disable kontrolerja
 * pri crtl-C, sedaj je deamon globalni objekt in ga lahko brisem pred izhodom
 * iz funkcije close_all.
Changed lines 23-24 from:
 * Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
 * Dodal adc enkoder za kupolo.
to:
 * Revision 1.15 2005/04/19 11:03:43 bojan
 * Dodal servo za derotator, popravki v derotator clear in disable.
Changed lines 26-27 from:
 * Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
 * Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
to:
 * Revision 1.13 2005/04/15 12:34:44 bojan
 * Frekvence za derotator polja
Changed lines 29-30 from:
 * Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
 * V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
to:
 * Revision 1.12 2005/04/11 12:35:07 bojan
 * Zacetek dela na derotatorju.
Changed lines 32-33 from:
 * Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
 * Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
to:
 * Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
 * Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
 * korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
Changed lines 36-41 from:
 * Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
 * Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
 * pri okvari ali ustavitvi motorja.
 * Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
 * Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
 * zaustavitvi kontrolerja.
to:
 * Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
 * V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
 * od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
 * popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
Changed lines 41-43 from:
 * Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
 * Disable. Uredil izpise ce je debug=1
to:
 * Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
 * Dodal servo kontrolo za kupolo.
Changed lines 44-45 from:
 * Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
 * Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
to:
 * Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
 * Dodal adc enkoder za kupolo.
Changed lines 47-48 from:
 * Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
 * Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
to:
 * Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
 * Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
Changed lines 50-51 from:
 * Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
 * Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
to:
 * Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
 * V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
Changed lines 53-54 from:
 * Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
 * start
to:
 * Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
 * Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
Changed lines 56-57 from:
 * Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
 * dodal da streznik sporoci nazaj msg
to:
 * Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
 * Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
 * pri okvari ali ustavitvi motorja.
 * Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
 * Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
 * zaustavitvi kontrolerja.
Changed lines 63-64 from:
 * Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
 * Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
to:
 * Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
 * Disable. Uredil izpise ce je debug=1
Changed lines 67-68 from:
 * Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
 * Se preizkus programa na teleskopu
to:
 * Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
 * Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
Changed lines 70-71 from:
 * Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
 * Preizkus na teleskopu
to:
 * Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
 * Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
Changed lines 73-75 from:
 * Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek 
 * ukaza. Ukazi: point, where.
to:
 * Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
 * Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
Changed lines 76-77 from:
 * Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
 * Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
to:
 * Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
 * start
Changed lines 79-80 from:
 * Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
 * Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
to:
 * Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
 * dodal da streznik sporoci nazaj msg
Changed lines 82-84 from:
 * Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
 * frekvence v kontroler.
to:
 * Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
 * Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
Changed lines 85-86 from:
 * Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
 * Popravil A na A-180 v toEkvator
to:
 * Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
 * Se preizkus programa na teleskopu
Added lines 88-107:
 * Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
 * Preizkus na teleskopu
 *
 * Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek 
 * ukaza. Ukazi: point, where.
 *
 * Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
 * Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
 *
 * Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
 * Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
 *
 * Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
 * frekvence v kontroler.
 *
 * Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
 * Popravil A na A-180 v toEkvator
 *
23.12.2004 19:16 CET by bd -
Changed lines 4-5 from:
 • knjiŽnica za ik220 kartico ik220Utils
 • knjiŽnica za Endat enkoder encUtils
to:
 • knjižnica za ik220 kartico ik220Utils
 • knjižnica za Endat enkoder encUtils
23.12.2004 19:16 CET by bd -
Changed lines 4-5 from:
 • knjiznica za ik220 kartico ik220Utils
 • knjiznica za Endat enkoder encUtils
to:
 • knjiŽnica za ik220 kartico ik220Utils
 • knjiŽnica za Endat enkoder encUtils
23.12.2004 13:41 CET by bd -
Added lines 14-17:
 * Revision 1.11 2004/12/23 12:40:27 bojan
 * Vnesel tocne konstante za izracun pozicije kupole azinut=a*ADU+b, manjse
 * korekture: Dome_move_time se postavi ob vklopu.
 *
22.12.2004 15:40 CET by bd -
Added lines 14-18:
 * Revision 1.10 2004/12/22 14:39:55 bojan
 * V algoritem za servo kupole dodal 'Dome_start_time' konstanto, ki je cas
 * od vklopa motorja do trenutka ko se kupola dejansko premakne. Se manjsi
 * popravki in narejen test pozicioniranja in sledenja OK.
 *
21.12.2004 14:35 CET by bojan -
Changed line 7 from:
 • program odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, preimenoval v tx
to:
 • program odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, kasneje preimenoval v tx
21.12.2004 12:23 CET by bojan -
Deleted line 10:
21.12.2004 12:23 CET by bojan -
Changed lines 8-9 from:

Skupaj 10023 vrstic kode.

to:

Skupaj 10013 vrstic kode (21.12.04).

21.12.2004 12:22 CET by bojan -
Changed lines 7-9 from:
 • profram odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, preimenoval v tx
to:
 • program odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, preimenoval v tx

Skupaj 10023 vrstic kode.

21.12.2004 12:20 CET by bojan -
Changed lines 3-4 from:
 • mikrokoda za kartico g28,pgm220
 • knjiznica za IK220? kartico ik220Utils
to:
 • mikrokoda za kartico g28, pgm220 (od proizvajalca enkoderjev)
 • knjiznica za ik220 kartico ik220Utils
Changed lines 7-9 from:
 • profram odjemalec za vnos ukazov in koordinat tx
to:
 • profram odjemalec za vnos ukazov in koordinat master, preimenoval v tx
21.12.2004 12:19 CET by bojan -
Changed lines 2-20 from:

bab.cc clock.cc drvfunc.h enc.c encUtils.c g28.h ik220.c ik220.h ik220Utils.h IK220Utils?.h master.cc notWindows.h pgm220.h times.h vega_servo_d.cc vega_servo_d.h

to:
 • device driver za enkoderje ik220
 • mikrokoda za kartico g28,pgm220
 • knjiznica za IK220? kartico ik220Utils
 • knjiznica za Endat enkoder encUtils
 • deamon streznik za servo vega_servo_d
 • profram odjemalec za vnos ukazov in koordinat tx
21.12.2004 12:12 CET by bojan -
Changed lines 1-2 from:

Revizije nizkonivojski programja

to:

Seznam nizkonivojskih modulov

bab.cc clock.cc drvfunc.h enc.c encUtils.c g28.h ik220.c ik220.h ik220Utils.h IK220Utils?.h master.cc notWindows.h pgm220.h times.h vega_servo_d.cc vega_servo_d.h

Revizije programja

Changed lines 49-50 from:
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo Disable. Uredil izpise ce je debug=1
to:
 * Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo
 * Disable. Uredil izpise ce je debug=1
Changed lines 77-78 from:
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek ukaza. Ukazi: point, where.
to:
 * Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek 
 * ukaza. Ukazi: point, where.
Changed lines 87-88 from:
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis frekvence v kontroler.
to:
 * Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis
 * frekvence v kontroler.
21.12.2004 12:06 CET by bojan -
Added lines 1-74:

Revizije nizkonivojski programja

/*
* $Log: vega_servo_d.cc,v $
* Revision 1.9 2004/12/06 13:20:53 bojan
* Dodal servo kontrolo za kupolo.
*
* Revision 1.8 2004/12/03 13:42:28 bojan
* Dodal adc enkoder za kupolo.
*
* Revision 1.7 2004/12/03 12:22:06 bojan
* Dodal vrhnji objekt deamon, ki sprejema ukaze iz mreze in upravlja objekt servo.
*
* Revision 1.6 2004/12/02 13:54:33 bojan
* V glavno zanko dodal preverjanje povezave in zapiranje po izvrsenem branju
*
* Revision 1.5 2004/11/18 14:03:28 bojan
* Deno skripta za premik med dvema zvezdama, in ponavlja
*
* Revision 1.4 2004/11/18 12:10:54 bojan
* Kontrola casa ki se porabi za hiter premik, izklov v 220 sek in izklop
* pri okvari ali ustavitvi motorja.
* Uporaba opcije is_gps in is_servo v glavi.
* Kontrola casa za sprejem znakov iz kontrolerja in sporocanje napake pri
* zaustavitvi kontrolerja.
*
* Revision 1.3 2004/11/15 11:17:44 bojan
* Nastavil konstante za servo, sedaj dela v redu.Dodal izklop motorjev v funkcijo Disable. Uredil izpise ce je debug=1
*
* Revision 1.2 2004/11/11 11:21:42 bojan
* Posiljanje ukaza na vsak drugi triger
*
* Revision 1.1 2004/11/08 10:26:35 bojan
* Dodal program vega_servo_d.cc vega_servo_d.h potem ko je crknu disk
*
* Revision 1.2 2004/10/25 13:13:41 bojan
* Popravek funkcije za posiljanje, izracun frekvence
*
* Revision 1.1.1.1 2004/07/27 10:56:32 bojan
* start
*
* Revision 1.18 2004/06/09 13:45:55 bojan
* dodal da streznik sporoci nazaj msg
*
* Revision 1.17 2004/06/09 11:28:08 bojan
* Dodal se ukaz 'track on|off' za uklop sledenja
*
* Revision 1.16 2004/05/26 23:25:02 bojan
* Se preizkus programa na teleskopu
*
* Revision 1.15 2004/05/26 22:03:00 bojan
* Preizkus na teleskopu
*
* Revision 1.14 2004/05/24 14:17:04 bojan
* Dodal popravljene konstante za prestavno razmerje. Dodal 'key' na zacetek ukaza. Ukazi: point, where.
*
* Revision 1.13 2004/05/23 21:57:26 bojan
* Dodal v izpis LOCK status, dodal kontrolo visine pri vnosu.
*
* Revision 1.12 2004/05/22 13:52:22 bojan
* Popravek izracuna hitrosti in preizkus servota, dodal vnos v bab kordinatah
*
* Revision 1.11 2004/05/21 16:14:24 bojan
* Dodal izracun odvoda azimuta in visine, daodal izracun popravkov in vpis frekvence v kontroler.
*
* Revision 1.10 2004/05/20 13:21:53 bojan
* Popravil A na A-180 v toEkvator
*
* Revision 1.9 2004/05/20 10:41:20 bojan
* Definicije razredov prenesel v servod.h
* dodal funkcije za spremembo smeri vrtenja
*/
Zadnja sprememba 27.05.2005 13:43 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija