Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Jurijev kontroler za teleskop

Povezava koncnih stikal

Povezava koncnih stikal
generatorstikalosmervrednost INvhodbit
DDS 11AZIMUT_VZHOD1Opto IN_1D0
 2AZIMUT_ZAHOD8Opto IN_4D3
DDS 23VISINA_DOL2Opto IN_2D1
 4VISINA_GOR10Opto IN_5D4
DDS 35POLJE_DESNO4Opto IN_3D2
 6POLJE_LEVO20Opto IN_6D5

Stisnjeno stikalo da 0V, sicer +12V. Stikala morajo biti povezana.Ko stikalo stisne se motor v tej smeri ustavi. Trenutno se ustavijo tudi ostale osi. V obratni smeri motor lahko pelje iz stikala dol. To je OK.bd

Dokumentacija kontroler

<:vspace>
Status message
<:vspace>
@@Jucxoidd<16times>ffffff<3times>s<3times>tttC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
x = magic
o = optocoupler output, [0, 0, 0, 0, OptoOUT4, OptoOUT3, OptoOUT2, OptoOUT1]
i = optocoupler input, [OptoIN8..OptoIN1]
dd = ADC output, [15..8][7..0], 16 times
ffffff = DDS1..3 frequency tunung words
[47..40][39..32][31..24][23..16][15..8][7..0], 3 times
s = ST1..3 stepper control status
bit7	actual direction
bit6	error
bit5	ready
bit4	reset
bit3	deactivate
bit2	boost
bit1	direction
bit0	clock enable
ttt = derotator counter value, [23..16][15..8][7..0]
67 bytes
<:vspace>
<:vspace>
Set magic
<:vspace>
@@JmcxC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
x = magic
9 bytes
<:vspace>
<:vspace>
GPS coldinit
<:vspace>
@@JgcC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
8 bytes
<:vspace>
<:vspace>
Set optocoupler output
<:vspace>
@@JocxC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
x = output byte
9 bytes
<:vspace>
Output byte = [0, 0, 0, 0, OptoOUT4, OptoOUT3, OptoOut2, OptoOUT1]
<:vspace>
Set DDS frequency tuning word
<:vspace>
@@JfcffffffgggggghhhhhhC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
ffffff	= DDS1 frequency tunung word [47..40][39..32][31..24][23..16][15..8][7..0]
gggggg	= DDS1 frequency tunung word [47..40][39..32][31..24][23..16][15..8][7..0]
hhhhhh	= DDS1 frequency tunung word [47..40][39..32][31..24][23..16][15..8][7..0]
26 bytes
<:vspace>
DDS frequency tuning word = (Desired output frequency × 248) / 10MHz
<:vspace>
Set stepper control byte
<:vspace>
@@JscnxC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
n = stepper number
x = control byte
10 bytes
<:vspace>
Control byte = [0, 0, 0, reset, deactivate, boost, direction, clock enable]
<:vspace>
<:vspace>
Clear derotator counter
<:vspace>
@@JdcC<CR><LF>
<:vspace>
c = count
8 bytes
<:vspace>
CONNECTORS
<:vspace>
S1..S3
Stepper control, DSUB25M
<:vspace>
1	Control pulses
2	Motor direction
3	Boost
4	Deactivation
5	Reset
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	Ready C
10	n.c.
11	Error C
12	n.c.
13	n.c.
14	#Control pulses
15	#Motor direction
16	#Boost
17	#Deactivation
18	#Reset
19	n.c.
20	n.c.
21	n.c.
22	Ready E
23	n.c.
24	Error E
25	Housing ground
<:vspace>
GPS
GPS antenna, N-type
<:vspace>
OPTO
Optocoupler connectors, DSUB15M
<:vspace>
1	OptoIN1	(direction0)  [ Os 1 AZIMUT VZHOD  ]
2	OptoIN2	(direction0)  [ Os 2 VISINA DOL   ]
3	OptoIN3	(direction0)  [ Os 3 POLJE  DESNO  ]
4	OptoIN4	(direction1)  [ Os 1 AZIMUT ZAHOD  ]
5	OptoIN5	(direction1)  [ Os 2 VISINA GOR   ]
6	OptoIN6	(direction1)  [ Os 3 POLJE  LEVO   ]
7	OptoIN7	( prosti vhod )
8	OptoIN8	( prosti vhod )
9	+12V
10	+12V
11	+12V
12	OptoOUT1
13	OptoOUT2
14	OptoOUT3
15	OptoOUT4
<:vspace>
DIG
Digital output, DSUB9M
<:vspace>
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	GND
6	DigOUT1 (!100PPS)
7	DigOUT2 (!100PPS)
8	n.c. (Do not connect)
9	n.c. (Do not connect)
<:vspace>
ANALOG
ADC input, MIC4M
<:vspace>
1	In+
2	In-
3	Vref
4	AGND
<:vspace>
USB
USB connection

Kontroler za fokuser

Podatki: Attach:DB_PCA_SY_70_10.pdf

Prirocnik: Attach:MA_PCA_SY.pdf

http://www.e-motion-controls.com/E-Motion/Englisch/produkte/position/pcasy7010.htm http://www.e-motion-controls.com/E-Motion/Englisch/produkte/loesu/index.htm

Zadnja sprememba 18.01.2008 13:18 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija