Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Digitalni arhiv Golovec

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene brez izgub z algoritmom 'LZ77' (gzip) v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so indeksirane samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

Pokritost neba

Detalj okoli 10h

Tehnična dokumentacija

Osnovna tabela "images" vsebuje naslednje strukturne podatke slik v skladiscu:

  Column  |    Type    
 -----------+------------------
 image_id  | integer     
 path    | text       
 filename  | text       
 region   | text       
 field   | polygon     
 exposure  | real       
 jd     | double precision 
 hjd    | double precision 
 night_id  | integer     
 filter   | text       
 ccd_type  | text       
 ccdsec   | text       
 telescope | text       
 session_id | smallint     
 archive_id | smallint     

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL:

Koliko slik imamo arhivu?

 SELECT COUNT(*) 
  FROM images;

 count
 -------
 33383
 (1 row)

Preštej slike glede na ccd kamero:

  SELECT ccd_type,
   count(image_id) 
  FROM images 
   GROUP BY ccd_type;

   ccd_type   | count
 -----------------+-------
 FLI_TK1024   | 23797
 Hisys_KAF_1600 | 3120
 Wright_CCD_P171 | 6466
 (3 rows)

Preštej slike glede na teleskop:

  SELECT 
   telescope,
   COUNT(image_id) 
  FROM images 
   GROUP BY telescope;

  telescope  | count
 ----------------+-------
 36cm,f/6.7 S-C | 30263
 ACIT 19cm f/4 | 3120
 (2 rows)

Kakšna je statistika po dnevih? Izračunaj se koliko časa je teleskop obratoval v urah.

 SELECT 
   DATE '1995-10-09'+night_id AS "date",
   COUNT(image_id) AS "images",
   ROUND( CAST( (MAX(jd)-MIN(jd))*24 AS NUMERIC),1) AS duration 
 FROM images 
   GROUP BY night_id;

   date  | images | duration
 ------------+--------+----------
 1999-09-07 |  231 |   7.3
 1999-12-28 |  202 |   7.1
 1999-12-29 |  341 |   9.3
 1999-12-30 |  381 |   10.5
 1999-12-31 |  226 |   8.0

 ...

 (219 rows)

Ali smo slikali področje ra=124.0, de=8.0 :

  SELECT
   path,
   filename,
   jd,
   exposure 
  FROM images 
   WHERE point '(124.0,8.0)' @ field;

   path  | filename  |    jd    | exposure
 ------------+-------------+----------------+----------
 2000-02-06 | a125124.fts | 2451581.328414 |    60
 2000-02-06 | b125124.fts | 2451581.37853 |    60
 2000-02-06 | c125124.fts | 2451581.394769 |    60
 (3 rows)

bd

Zadnja sprememba 06.03.2005 20:56 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija