Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Dokument.Arhiv History

Hide minor edits - Show changes to markup

06.03.2005 20:56 CET by bd -
Changed line 11 from:

Tehnicna dokumentacija

to:

Tehnična dokumentacija

Changed lines 46-47 from:

Prestej slike glede na ccd kamero:

to:

Preštej slike glede na ccd kamero:

Changed lines 60-61 from:

Prestej slike glede na teleskop:

to:

Preštej slike glede na teleskop:

Changed line 75 from:

Kaksna je statistika po dnevih? Izracunaj se koliko casa je teleskop

to:

Kakšna je statistika po dnevih? Izračunaj se koliko časa je teleskop

Changed lines 100-101 from:

Ali smo slikali podrocje ra=124.0, de=8.0 :

to:

Ali smo slikali področje ra=124.0, de=8.0 :

04.01.2005 12:14 CET by bd -
Changed line 4 from:

Pokritost neba

to:

Pokritost neba

Added line 7:

Detalj okoli 10h

04.01.2005 12:11 CET by bd -
Changed line 2 from:

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene brez izgub z algoritmom 'LZ77' (gzip) v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

to:

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene brez izgub z algoritmom 'LZ77' (gzip) v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so indeksirane samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

04.01.2005 12:04 CET by bd -
Changed line 2 from:

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene z algoritmom 'zip' v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

to:

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene brez izgub z algoritmom 'LZ77' (gzip) v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

04.01.2005 11:54 CET by bd -
Added lines 2-3:

Digitalni arhiv Golovec vsebuje slike neba posnete s CCD kamero na observatoriju od leta 1990 dalje. Slike hranimo v originalni fits obliki, stisnjene z algoritmom 'zip' v obicajnem datotecnem sistemu 'ext3' in indeksirane v postgres relacijski bazi. Kvaliteta slik je v celoti ohranjena. V arhivu so samo slike, ki imajo popolne podatke o opazovanju.

Deleted line 9:
04.01.2005 11:47 CET by bd -
Changed lines 3-4 from:
to:
04.01.2005 11:47 CET by bd -
Changed lines 3-4 from:
to:
04.01.2005 11:37 CET by bd -
Changed lines 5-8 from:
to:
04.01.2005 11:36 CET by bd -
Changed lines 5-8 from:
to:
04.01.2005 11:32 CET by bd -
Changed lines 3-6 from:
to:
04.01.2005 11:27 CET by bd -
Changed lines 2-3 from:
to:

Pokritost neba

Tehnicna dokumentacija

Changed lines 30-31 from:

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL:

to:

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL:

04.01.2005 11:10 CET by bd -
Changed lines 3-30 from:

Osnovna tabela "images" vsebuje naslednje strukturne podatke:

            Table "public.images"
  Column  |    Type    |       Modifiers
 -----------+------------------+------------------------------------
 image_id  | integer     | default nextval('image_seq'::text)
 path    | text       |
 filename  | text       |
 region   | text       |
 field   | polygon     |
 exposure  | real       |
 jd     | double precision |
 hjd    | double precision |
 night_id  | integer     |
 filter   | text       |
 ccd_type  | text       |
 ccdsec   | text       |
 telescope | text       |
 session_id | smallint     | default 0
 archive_id | smallint     | default 0
 Indexes: images_fieldx rtree (field),
     images_idx btree (image_id),
     images_jdfilter btree (jd, filter),
     images_regionx btree (region)

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL:

to:

Osnovna tabela "images" vsebuje naslednje strukturne podatke slik v skladiscu:

  Column  |    Type    
 -----------+------------------
 image_id  | integer     
 path    | text       
 filename  | text       
 region   | text       
 field   | polygon     
 exposure  | real       
 jd     | double precision 
 hjd    | double precision 
 night_id  | integer     
 filter   | text       
 ccd_type  | text       
 ccdsec   | text       
 telescope | text       
 session_id | smallint     
 archive_id | smallint     

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL:

Changed lines 30-32 from:
 # select count(*) from images;
to:
 SELECT COUNT(*) 
  FROM images;
Changed lines 40-44 from:
 # select ccd_type,count(image_id) from images group by ccd_type;
to:
  SELECT ccd_type,
   count(image_id) 
  FROM images 
   GROUP BY ccd_type;
Changed line 48 from:
 HiSys? KAF1600?  | 3120
to:
 Hisys_KAF_1600 | 3120
Changed lines 54-59 from:
 # select telescope,count(telescope) from images group by telescope;
to:
  SELECT 
   telescope,
   COUNT(image_id) 
  FROM images 
   GROUP BY telescope;
Changed lines 70-78 from:
 #select date '1995-10-09'+night_id as "date",count(image_id) as "images",
 round((MAX(jd)-MIN(jd))*24,1) as duration from images group by night_id;

Ali smo slikali podrocje ra=124.0, de=8.0 v stopinjah:

 #select path,filename,jd,exposure from images where point '(124.0,8.0)' @ field;
to:
 SELECT 
   DATE '1995-10-09'+night_id AS "date",
   COUNT(image_id) AS "images",
   ROUND( CAST( (MAX(jd)-MIN(jd))*24 AS NUMERIC),1) AS duration 
 FROM images 
   GROUP BY night_id;

   date  | images | duration
 ------------+--------+----------
 1999-09-07 |  231 |   7.3
 1999-12-28 |  202 |   7.1
 1999-12-29 |  341 |   9.3
 1999-12-30 |  381 |   10.5
 1999-12-31 |  226 |   8.0

 ...

 (219 rows)

Ali smo slikali podrocje ra=124.0, de=8.0 :

  SELECT
   path,
   filename,
   jd,
   exposure 
  FROM images 
   WHERE point '(124.0,8.0)' @ field;
Changed line 109 from:
to:
03.01.2005 15:37 CET by bojan -
Added line 30:
03.01.2005 15:36 CET by bojan -
Changed lines 29-31 from:

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu: Koliko slik je v arhivu?

to:

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu v jeziku SQL: Koliko slik imamo arhivu?

Changed lines 38-39 from:

Presteje slike glede na ccd kamero:

to:

Prestej slike glede na ccd kamero:

Changed lines 48-49 from:

Presteje glede na teleskop:

to:

Prestej slike glede na teleskop:

Changed line 58 from:

Kaksna pa je statistika po dnevih? Izracunaj se koliko casa je teleskop

to:

Kaksna je statistika po dnevih? Izracunaj se koliko casa je teleskop

Added line 77:
03.01.2005 15:34 CET by bojan -
Added lines 1-76:

Digitalni arhiv Golovec

Osnovna tabela "images" vsebuje naslednje strukturne podatke:

            Table "public.images"
  Column  |    Type    |       Modifiers
 -----------+------------------+------------------------------------
 image_id  | integer     | default nextval('image_seq'::text)
 path    | text       |
 filename  | text       |
 region   | text       |
 field   | polygon     |
 exposure  | real       |
 jd     | double precision |
 hjd    | double precision |
 night_id  | integer     |
 filter   | text       |
 ccd_type  | text       |
 ccdsec   | text       |
 telescope | text       |
 session_id | smallint     | default 0
 archive_id | smallint     | default 0
 Indexes: images_fieldx rtree (field),
     images_idx btree (image_id),
     images_jdfilter btree (jd, filter),
     images_regionx btree (region)

Nekaj primerov poizvedbe v arhivu: Koliko slik je v arhivu?

 # select count(*) from images;
 count
 -------
 33383
 (1 row)

Presteje slike glede na ccd kamero:

 # select ccd_type,count(image_id) from images group by ccd_type;
   ccd_type   | count
 -----------------+-------
 FLI_TK1024   | 23797
 HiSys? KAF1600?  | 3120
 Wright_CCD_P171 | 6466
 (3 rows)

Presteje glede na teleskop:

 # select telescope,count(telescope) from images group by telescope;
  telescope  | count
 ----------------+-------
 36cm,f/6.7 S-C | 30263
 ACIT 19cm f/4 | 3120
 (2 rows)

Kaksna pa je statistika po dnevih? Izracunaj se koliko casa je teleskop obratoval v urah.

 #select date '1995-10-09'+night_id as "date",count(image_id) as "images",
 round((MAX(jd)-MIN(jd))*24,1) as duration from images group by night_id;

Ali smo slikali podrocje ra=124.0, de=8.0 v stopinjah:

 #select path,filename,jd,exposure from images where point '(124.0,8.0)' @ field;
   path  | filename  |    jd    | exposure
 ------------+-------------+----------------+----------
 2000-02-06 | a125124.fts | 2451581.328414 |    60
 2000-02-06 | b125124.fts | 2451581.37853 |    60
 2000-02-06 | c125124.fts | 2451581.394769 |    60
 (3 rows)
Zadnja sprememba 06.03.2005 20:56 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija