Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Sekundarno gorisce, meritev 2006-03-19

Meritev

Koordinate za opazovanje pripravis in takoj opazujes s programom pointing2.py Meritev traja cca 3 ure za 54 merilnih tock. Dobis tudi toliko slik. Poleg slik dobis tudi datoteko koordinate.dat kjer imas zbrane zahtevane koordinate.

Dnevnik:

     tarca         UT      slika   komentar  
 19:31:28.48 +59:13:05.8 2006-03-19T21:20:41 tpoint00.fts 
 18:25:59.87 +69:36:30.5 2006-03-19T21:23:03 tpoint01.fts 
 15:56:30.10 +76:01:25.3 2006-03-19T21:25:29 tpoint02.fts 
 12:49:25.42 +73:04:51.7 2006-03-19T21:28:16 tpoint03.fts 
 11:17:07.61 +63:45:39.4 2006-03-19T21:31:06 tpoint04.fts 
 10:35:19.85 +52:33:37.2 2006-03-19T21:33:36 tpoint05.fts 
 16:50:22.81 +34:54:47.4 2006-03-19T21:38:26 tpoint10.fts 
 16:04:47.42 +42:51:39.5 2006-03-19T21:40:54 tpoint11.fts 
 15:04:00.82 +49:03:20.0 2006-03-19T21:43:30 tpoint12.fts 
 13:49:37.17 +52:34:08.6 2006-03-19T21:45:55 tpoint13.fts 
 12:28:54.31 +52:36:56.0 2006-03-19T21:48:34 tpoint14.fts 
 11:14:15.24 +49:10:58.5 2006-03-19T21:50:56 tpoint15.fts 
 15:15:33.33 +07:38:24.0 2006-03-19T21:53:42 tpoint20.fts 
 14:42:11.58 +16:38:12.5 2006-03-19T21:56:04 tpoint21.fts 
 14:04:55.88 +25:12:20.5 2006-03-19T21:58:24 tpoint22.fts 
 13:22:04.78 +33:01:09.5 2006-03-19T22:00:53 tpoint23.fts 
 12:31:04.45 +39:37:21.2 2006-03-19T22:03:13 tpoint24.fts 
 11:30:27.96 +44:24:44.0 2006-03-19T22:05:36 tpoint25.fts 
 13:28:42.27 -14:40:52.4 2006-03-19T22:08:42 tpoint30.fts slaba
 13:08:41.39 -03:26:44.3 2006-03-19T22:11:10 tpoint31.fts 
 12:48:34.23 +07:49:26.8 2006-03-19T22:14:11 tpoint32.fts 
 12:27:45.25 +19:00:52.7 2006-03-19T22:16:51 tpoint33.fts 
 12:03:05.45 +29:59:10.9 2006-03-19T22:19:21 tpoint34.fts 
 11:31:57.80 +40:31:09.7 2006-03-19T22:22:10 tpoint35.fts 
 11:10:48.68 -23:57:22.3 2006-03-19T22:26:31 tpoint40.fts slaba
 11:15:07.38 -11:21:22.3 2006-03-19T22:28:59 tpoint41.fts 
 11:17:37.79 +01:14:37.7 2006-03-19T22:31:31 tpoint42.fts 
 11:20:08.20 +13:50:37.7 2006-03-19T22:34:30 tpoint43.fts 
 11:23:08.70 +26:26:37.7 2006-03-19T22:38:00 tpoint44.fts 
 11:26:44.29 +39:02:37.7 2006-03-19T22:40:55 tpoint45.fts slaba
 08:55:29.51 -14:40:52.4 2006-03-19T22:47:36 tpoint50.fts slaba
 09:24:51.91 -03:26:44.3 2006-03-19T22:50:07 tpoint51.fts 
 09:49:57.89 +07:49:26.8 2006-03-19T22:52:34 tpoint52.fts 
 10:16:17.78 +19:00:52.7 2006-03-19T22:55:00 tpoint53.fts 
 10:46:01.41 +29:59:10.9 2006-03-19T22:57:41 tpoint54.fts 
 11:22:44.97 +40:31:09.7 2006-03-19T23:00:00 tpoint55.fts 
 07:12:39.10 +07:38:24.0 2006-03-19T23:02:34 tpoint60.fts slaba
 07:51:20.72 +16:38:12.5 2006-03-19T23:04:58 tpoint61.fts 
 08:33:28.22 +25:12:20.5 2006-03-19T23:08:03 tpoint62.fts 
 09:21:48.22 +33:01:09.5 2006-03-19T23:10:26 tpoint63.fts 
 10:17:36.34 +39:37:21.2 2006-03-19T23:13:08 tpoint64.fts 
 11:23:19.67 +44:24:44.0 2006-03-19T23:16:00 tpoint65.fts 
 05:36:31.41 +34:54:47.4 2006-03-19T23:18:32 tpoint70.fts slaba
 06:29:29.01 +42:51:39.5 2006-03-19T23:21:24 tpoint71.fts 
 07:35:48.52 +49:03:20.0 2006-03-19T23:24:43 tpoint72.fts 
 08:55:56.10 +52:34:08.6 2006-03-19T23:27:20 tpoint73.fts 
 10:21:46.81 +52:36:56.0 2006-03-19T23:29:39 tpoint74.fts 
 11:41:27.70 +49:10:58.5 2006-03-19T23:32:09 tpoint75.fts 
 02:56:33.92 +59:13:05.8 2006-03-19T23:34:16 tpoint80.fts slaba
 04:06:13.22 +69:36:30.5 2006-03-19T23:36:35 tpoint81.fts 
 06:40:25.76 +76:01:25.3 2006-03-19T23:38:59 tpoint82.fts 
 09:52:43.30 +73:04:51.7 2006-03-19T23:42:25 tpoint83.fts 
 11:31:06.10 +63:45:39.4 2006-03-19T23:45:06 tpoint84.fts 
 12:18:12.73 +52:33:37.2 2006-03-19T23:47:53 tpoint85.fts 

Opazoval B.Dintinjana 2006-03-19 od 20h-02h.

Obdelava za tpoint vhodno datoteko

V irafu prevedi format iz realnih 32 bit na integer 16 bit. Potem s programom wcsdoda.py vpisi koordinate v glavo slik. Nato pozeni writevcs.pl, ki naredi match s katalogi in popravi v galvi slik koordinate. Tako dobis natancne koordinate centra slike. Ujemanje je ponavadi 0.3". Potem uporabi program pointer.py , ki sestavi tpoint vhodno datoteko iz zahtevanih teleskopskih koordinat, iz referencnih koordinat centra slike, in doda se krajevni zvezdni cas. V vhodno datoteko VEGA2006-03-19.DAT se vnese se glavo: =cpp ! ! Vega ! Vega 2006 March 19 : ALTAZ : ALLSKY : NODA +46 02 37.7 2006 03 19 +0.0 1000.0 400.0 0.6

Slabe posnetke izloci iz obdelave s programckom checkbad.sh: =bash #! /bin/sh # # Preveri kvaliteto slik, slabe slike umakne v mapo bad # B.Dintinjana, Oct 2002 if [[ ! -d bad ]] then mkdir bad fi for i in *.fts; do if [[ ! $(grep MATCHED $i) ]] then echo $i; mv $i bad fi; done

Analiza s programom TPOINT =cpp + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + | TPOINT | | Telescope Pointing Analysis System | | Version 8.7 | + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + Copyright 2005 P.T.Wallace. All rights reserved. This copy of TPOINT is licensed for use with the VEGA 70cm telescope at AGO observatory, Ljubljana, Slovenia. It was supplied on 1st July 2005. There are 58 standard pointing terms. Reading procedures from file /home/bojan/etc/tpoint/procs.dat ... 261 lines input. Reading star catalog entries from file /home/bojan/etc/tpoint/stars.dat ... 209 stars input. TPOINT ready for use: type HELP for assistance, END to quit. * indat VEGA2006-03-19.dat ! ! Vega ! Vega 2006 March 19 : ALTAZ : ALLSKY : NODA +46 02 37.7 2006 03 19 +0.0 1000.0 400.0 0.6 09 49 42.80 +07 52 23.7 09 49 57.89 +07 49 26.8 11 42 00.63 11 41 28.75 +49 15 00.1 11 41 27.70 +49 10 58.5 12 21 42.27 09 52 29.64 +73 05 33.3 09 52 43.30 +73 04 51.7 12 32 00.85 14 04 32.71 +25 16 05.8 14 04 55.88 +25 12 20.5 10 47 42.23 06 29 11.84 +42 50 59.5 06 29 29.01 +42 51 39.5 12 10 55.09 13 08 24.48 -03 22 35.4 13 08 41.39 -03 26 44.3 11 00 29.83 11 31 04.95 +63 46 40.7 11 31 06.10 +63 45 39.4 12 34 41.13 12 28 16.18 +52 36 56.4 12 28 54.31 +52 36 56.0 10 37 50.50 06 40 01.70 +76 00 56.4 06 40 25.76 +76 01 25.3 12 28 33.79 09 24 40.24 -03 24 51.3 09 24 51.91 -03 26 44.3 11 39 33.35 15 15 20.77 +07 41 37.6 15 15 33.33 +07 38 24.0 10 42 58.93 12 02 31.53 +30 02 52.8 12 03 05.45 +29 59 10.9 11 08 41.93 11 31 13.22 +40 34 01.4 11 31 57.80 +40 31 09.7 11 11 31.73 08 33 12.77 +25 13 59.5 08 33 28.22 +25 12 20.5 11 57 31.97 10 35 04.86 +52 31 38.1 10 35 19.85 +52 33 37.2 10 22 49.48 04 05 59.12 +69 34 50.5 04 06 13.22 +69 36 30.5 12 26 09.11 11 23 06.43 +44 30 32.6 11 23 19.67 +44 24 44.0 12 05 30.21 13 21 35.29 +33 04 13.1 13 22 04.78 +33 01 09.5 10 50 11.24 11 17 20.10 +01 18 48.2 11 17 37.79 +01 14 37.7 11 20 54.00 10 21 38.61 +52 40 08.7 10 21 46.81 +52 36 56.0 12 19 11.52 18 26 08.86 +69 39 00.8 18 25 59.87 +69 36 30.5 10 12 15.30 09 21 31.54 +33 04 10.7 09 21 48.22 +33 01 09.5 11 59 55.79 11 19 45.47 +13 55 13.8 11 20 08.20 +13 50 37.7 11 23 53.34 15 03 36.12 +49 06 35.5 15 04 00.82 +49 03 20.0 10 32 45.54 12 48 13.03 +07 53 44.0 12 48 34.23 +07 49 26.8 11 03 31.77 11 29 44.14 +44 24 33.7 11 30 27.96 +44 24 44.0 10 54 55.41 16 50 14.11 +34 57 47.8 16 50 22.81 +34 54 47.4 10 27 40.58 07 35 30.47 +49 03 59.4 07 35 48.52 +49 03 20.0 12 14 15.22 16 04 31.85 +42 55 16.1 16 04 47.42 +42 51 39.5 10 30 08.73 13 49 03.23 +52 36 09.2 13 49 37.17 +52 34 08.6 10 35 11.09 12 30 27.46 +39 39 07.4 12 31 04.45 +39 37 21.2 10 52 32.46 19 31 41.36 +59 13 53.6 19 31 28.48 +59 13 05.8 10 09 52.35 10 45 37.85 +30 04 06.8 10 46 01.41 +29 59 10.9 11 47 08.19 07 51 07.12 +16 38 38.2 07 51 20.72 +16 38 12.5 11 54 26.57 11 16 39.47 +63 44 36.3 11 17 07.61 +63 45 39.4 10 20 19.60 11 13 41.50 +49 08 46.9 11 14 15.24 +49 10 58.5 10 40 12.59 10 17 19.55 +39 41 45.4 10 17 36.34 +39 37 21.2 12 02 37.80 11 14 54.18 -11 17 47.3 11 15 07.38 -11 21 22.3 11 18 21.52 11 22 17.83 +40 37 23.4 11 22 44.97 +40 31 09.7 11 49 27.68 11 22 39.50 +26 31 31.2 11 23 08.70 +26 26 37.7 11 27 24.74 12 18 17.44 +52 34 48.3 12 18 12.73 +52 33 37.2 12 37 29.21 14 41 53.63 +16 42 05.0 14 42 11.58 +16 38 12.5 10 45 21.88 12 48 40.38 +73 05 33.7 12 49 25.42 +73 04 51.7 10 17 28.93 15 56 07.32 +76 04 15.1 15 56 30.10 +76 01 25.3 10 14 41.72 08 55 40.69 +52 36 10.3 08 55 56.10 +52 34 08.6 12 16 52.04 10 15 58.70 +19 04 49.1 10 16 17.78 +19 00 52.7 11 44 27.05 12 27 18.79 +19 05 01.7 12 27 45.25 +19 00 52.7 11 06 12.04 * FIT Sky RMS = 340.31 Popn SD = 340.31 * CALL A9 * GC P Vega.ps * USE IA IE NPAE CA AW AN * FIT coeff change value sigma 1 IA +176.483 +176.48 43.401 2 IE +186.185 +186.18 3.714 3 NPAE -72.832 -72.83 59.561 4 CA -163.470 -163.47 68.869 5 AW +246.764 +246.76 4.095 6 AN +127.298 +127.30 4.128 Sky RMS = 25.40 Popn SD = 27.20 * CALL A9 * GC P Vega-fit.ps * OUTMOD VEGA.mod * END * END OF SESSION *

Opomba

Datoteko VEGA.MOD se kopira na servo racunalnik:

 scp VEGA.MOD vega@mira:.

Rezultat

Ostali grafi, so zbrani v postscript datoteki: Attach:Vega_sec_2006-03-19_allsky_fitok.ps

Za kontrolo: enaki grafi vendar surovi podatki, brez fita korekcije: Attach:Vega_sec_2006-03-19_allsky_nofit.ps

Datoteka z residumi je napake_fit.dat v tabeli je casovni kot,deklinacija, azimut, zenitna razdalja in napake: dX v smeri vzhod-zahod, dD v deklinaciji, dS horizontalno,dZ zenitna razdalja, dR skupni residum. bd

Primarno gorisce, meritev 2005-07-14

Rezultati:

 Uporabim koeficiente: IA IE NPAE CA AW AN

 FIT

    coeff    change   value  sigma

 1   IA    +159.058  +159.06  22.269
 2   IE    +97.569  +97.57  2.063
 3   NPAE   +25.066  +25.07  27.737
 4   CA    -384.332  -384.33  32.748
 5   AW    +131.842  +131.84  2.318
 6   AN    -88.056  -88.06  2.318

 Sky RMS = 15.16
 Popn SD = 16.08

vse v locnih sekundah. Skromna razlaga:

 IA je napaka v zacetni tocki azimut
 IE je napaka v zacetni tocki visina
 NPAE nepravokotnost osi azimut in visina
 CA  nepravokotnost osi visina in opticna os
 AN  nagib, odstopanje v smeri sever-jug azimutne osi 
 AW  nagib, odstopanje v smeri vzhod-zahod azimutne osi 

Razne grafe so zbrani na: http://astro.ago.uni-lj.si/podatki/vegapoint/Vega-tpoint-2005-07-14.gif

Potek meritev

Koordinate za opazovanje pripravis in takoj opazujes s programom pointing2.py Meritev traja cca 2uri za 54 merilnih tock. Dobis tudi toliko slik. Poleg slik dobis tudi datoteko koordinate.dat kjer imas zbrane zahtevane koordinate.

Priprava podatkov za tpoint vhodno datoteko

Slike najprej preglej, slike kjer recimo ni zvezd izbrisi, ker so zanic. Nato v irafu popravi format iz realnih 32 bit na integer 16 bit. Potem s programom wcsdoda.py vpisi koordinate v glavo slik. Nato pozeni writevcs.pl ki naredi match s katalogi in popravi v galvi slik koordinate. Tako dobis natancne koordinate centra slike. Ujemanje je ponavadi 0.3". Potem uporabi program pointer.py ki sestavi tpoint vhodno datoteko iz zahtevanih teleskopskih koordinat, iz referencnih koordinat centra slike, in dodamo se krajevni zvezdni cas. Vhodna datoteka za program tpoint je VEGA.DAT.

Analiza v tpoint programu

Vrstice ki se zacnejo z zvezdico smo tipkali notri, ostalo je odziv programa: =cpp $ ~/bin/tpoint + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + | TPOINT | | Telescope Pointing Analysis System | | Version 8.7 | + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + Copyright 2005 P.T.Wallace. All rights reserved. This copy of TPOINT is licensed for use with the VEGA 70cm telescope at AGO observatory, Ljubljana, Slovenia. It was supplied on 1st July 2005. There are 58 standard pointing terms. Reading procedures from file ./procs.dat ... 261 lines input. Reading star catalog entries from file ./etc/tpoint/stars.dat ... 209 stars input. TPOINT ready for use: type HELP for assistance, END to quit. * indat VEGA.DAT ! ! Vega ! Vega 2005 July 14 : ALTAZ : ALLSKY : NODA +46 02 37.7 2005 07 14 +15.0 1000.0 400.0 0.6 05 26 01.10 +59 12 13.1 05 26 24.49 +59 13 05.8 20 05 17.98 04 19 57.40 +69 35 55.0 04 20 37.83 +69 36 30.5 20 06 55.01 01 49 29.36 +75 58 55.1 01 50 19.93 +76 01 25.3 20 08 30.31 22 41 58.65 +73 00 31.1 22 42 06.05 +73 04 51.7 20 10 08.21 21 08 59.61 +63 40 54.8 21 08 47.08 +63 45 39.4 20 12 12.97 20 26 41.54 +52 28 50.2 20 26 25.23 +52 33 37.2 20 13 49.13 02 40 16.09 +34 52 51.4 02 40 34.04 +34 54 47.4 20 15 53.89 01 51 48.14 +42 49 45.3 01 52 13.20 +42 51 39.5 20 17 26.59 00 49 54.84 +49 00 29.9 00 50 24.42 +49 03 20.0 20 19 11.42 23 34 49.64 +52 29 47.5 23 35 18.67 +52 34 08.6 20 20 49.32 22 13 17.30 +52 31 00.2 22 13 38.64 +52 36 56.0 20 22 24.62 20 57 54.89 +49 03 45.0 20 58 04.42 +49 10 58.5 20 24 47.57 00 59 07.03 +07 35 33.3 00 59 21.51 +07 38 24.0 20 26 44.53 00 24 50.38 +16 35 47.8 00 25 10.64 +16 38 12.5 20 28 28.49 23 46 54.12 +25 09 35.3 23 47 18.83 +25 12 20.5 20 30 18.52 23 03 20.13 +32 57 34.8 23 03 48.63 +33 01 09.5 20 27 58.13 22 11 27.87 +39 32 33.5 22 11 59.16 +39 37 21.2 20 29 35.17 21 10 10.58 +44 18 24.8 21 10 41.56 +44 24 44.0 20 31 13.93 23 07 56.87 -14 43 54.7 23 08 12.75 -14 40 52.4 20 33 27.35 22 46 58.41 -03 28 51.7 22 47 18.73 -03 26 44.3 20 35 03.52 22 25 54.42 +07 47 32.8 22 26 18.42 +07 49 26.8 20 36 46.62 22 03 41.72 +18 58 51.9 22 04 10.22 +19 00 52.7 20 38 45.31 21 38 16.15 +29 56 44.8 21 38 50.31 +29 59 10.9 20 40 27.54 21 05 51.90 +40 28 00.0 21 06 33.48 +40 31 09.7 20 42 08.90 20 44 13.50 -23 59 52.3 20 44 34.22 -23 57 22.3 20 44 21.46 20 46 24.87 -11 22 32.7 20 46 46.58 -11 21 22.3 20 46 02.82 20 48 03.88 +01 14 02.5 20 48 27.85 +01 14 37.7 20 48 59.56 20 50 59.07 +13 50 24.5 20 51 26.34 +13 50 37.7 20 50 38.33 20 52 30.94 +26 26 43.4 20 53 03.61 +26 26 37.7 20 52 16.23 20 54 02.08 +39 03 08.1 20 54 42.88 +39 02 37.7 20 54 03.66 18 21 33.81 -14 42 11.7 18 21 55.85 -14 40 52.4 20 59 25.94 18 50 07.90 -03 26 59.4 18 50 28.12 -03 26 44.3 21 01 02.98 19 14 17.96 +07 49 51.4 19 14 38.95 +07 49 26.8 21 03 06.00 19 40 10.76 +19 02 01.6 19 40 33.76 +19 00 52.7 21 04 36.97 20 08 55.78 +30 01 06.9 20 09 22.24 +29 59 10.9 21 06 26.13 20 44 41.02 +40 34 12.4 20 45 11.65 +40 31 09.7 21 07 54.50 16 33 57.84 +07 38 19.2 16 34 16.65 +07 38 24.0 21 11 16.36 17 13 29.04 +16 38 55.9 17 13 45.40 +16 38 12.5 21 13 02.93 17 54 52.27 +25 13 45.4 17 55 07.78 +25 12 20.5 21 14 34.76 18 41 45.06 +33 03 17.4 18 42 00.54 +33 01 09.5 21 16 30.85 19 37 05.95 +39 40 24.1 19 37 20.58 +39 37 21.2 21 18 02.69 20 41 34.79 +44 28 48.4 20 41 46.70 +44 24 44.0 21 19 37.99 14 53 31.72 +34 55 29.9 14 53 48.25 +34 54 47.4 21 21 58.34 15 46 20.84 +42 53 15.1 15 46 32.81 +42 51 39.5 21 23 33.64 16 51 22.15 +49 05 27.7 16 51 30.10 +49 03 20.0 21 25 05.48 18 09 52.95 +52 36 39.4 18 09 55.40 +52 34 08.6 21 26 39.04 19 34 48.37 +52 39 40.4 19 34 43.94 +52 36 56.0 21 28 10.01 20 53 34.81 +49 13 54.5 20 53 25.67 +49 10 58.5 21 31 08.48 12 08 51.37 +59 14 00.1 12 09 11.00 +59 13 05.8 21 34 22.55 13 19 43.72 +69 38 42.8 13 19 56.48 +69 36 30.5 21 35 53.52 15 53 40.31 +76 03 50.2 15 53 23.89 +76 01 25.3 21 37 26.22 19 05 23.13 +73 05 41.6 19 04 46.28 +73 04 51.7 21 39 50.90 20 42 36.56 +63 45 13.5 20 42 06.92 +63 45 39.4 21 41 22.74 21 28 28.53 +52 32 44.3 21 28 04.36 +52 33 37.2 21 42 54.57 * FIT Sky RMS = 326.23 Popn SD = 326.23 There are 54 observations in the data list, all active; altazimuth mount has been specified. * CALL A9 * GC P Vega.ps * USE IA IE NPAE CA AW AN * FIT coeff change value sigma 1 IA +159.058 +159.06 22.269 2 IE +97.569 +97.57 2.063 3 NPAE +25.066 +25.07 27.737 4 CA -384.332 -384.33 32.748 5 AW +131.842 +131.84 2.318 6 AN -88.056 -88.06 2.318 Sky RMS = 15.16 Popn SD = 16.08 * CALL A9 * GC P Vega-fit.ps * OUTMOD VEGA.mod * END $

Izracunani model spravim pod imenom VEGA.MOD in izgleda takole:

 $ cat VEGA.mod
 Vega 2005 July 14
 T  54 15.2109  56.407 -0.0635
  IA    +159.0582  22.26883
  IE    +97.5694   2.06318
  NPAE   +25.0659  27.73732
  CA    -384.3319  32.74843
  AW    +131.8424   2.31763
  AN    -88.0560   2.31802
 END

Datoteko prekopiram v domaco mapo s teleskopskim kontrolnim programom vega_servo_d

V datoteki vega_servo_d.cc v razredu Tservo se doda init_tpoint() funkcija, ki se izvede pri zagonu teleskopa in na ukaz tx tpoint on prebere model teleskopa; vrednosti koeficientov so spravljene v b[0] ...b[5], napake in imena zazavrzem.

=cpp void Tservo::init_tpoint() /* Prebere tpoint konstante iz modelske datoteke: VEGA.MOD */ { printf("Teskopska modelska datoteka: VEGA.MOD\n"); FILE *fp; fp = fopen( "/home/vega/VEGA.MOD", "r"); if (!fp) { printf("NAPAKA: modelske datoteke ni mogoce odpreti!\n"); isPOINTCOR = FALSE; return; } char line[80],key[8]; fgets(line, 80, fp); printf(line); fgets(line, 80, fp); printf(line); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[0]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[1]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[2]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[3]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[4]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s%lf",&key,&b[5]); fgets(line, 80, fp); printf(line); sscanf(line,"%s",&key); if(strncmp(key,"END",3) != 0){ printf("NAPAKA: format datoteke ne ustreza!\n"); } fclose(fp); /*------------------------------------------ Perebrane konstante so: b[0] = IA b[1] = IE b[2] = NPAE b[3] = CA b[4] = AW b[5] = AN -------------------------------------------*/ }

Uporaba modela pri premiku teleskopa

Doda se proceduro za uravnavanje pozicije:

=cpp void Tservo::PointingAltAz(double *a0,double *e0,double z) /*----------------------------------------------------------------------- Pointing korektura po Tpoint modelu dA= -IA - NPAE tan(E) - CA sec(E) -AW cos(A) tan(E) - AN sin(A) tan(E) dE= +IE + AW sin(A) - AN cos(A) --------------------------------------------------------------------------*/ { double a,e,da,de; a = rad * *a0; e = rad * *e0; da = -b[0] - b[2]*tan(e) - b[3]/cos(e) - b[3]*cos(a)*tan(e) - b[5]*sin(a)*tan(e); de = +b[1] + b[4]*sin(a) - b[5]*cos(a); da = da/3600.0; de = de/3600.0; *a0= *a0 - z * da; *e0= *e0 - z * de; }

Nove opcije na vmesniku za krmiljenje teleskopa so: =cpp tx tpoint on tx tpoint off Privzeta je opcija off, torej korekcija ob zagonu teleskopa je izkljucena. Korekcija deluje samo v nacinu sledi. Datoteko VEGA.MOD lahko spreminjamo med delovanjem teleskopa, le ugasnemo tpoint korekcijo in znova ukljucimo. bd

Zadnja sprememba 19.05.2006 12:41 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija