Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Iskanje Supernov

04.01.2006: Danes smo priceli z raziskovalnim delom. Prisli smo v knjiznico, da zberemo podatke o galaksijah. Prisotni smo bili: Saša Žagar, Rok Lipnik, Nina Friedl, Aleš Benko, Saša Štukelj, Dusan Žeželj, Katja Jovič.

07.04.2006: Opazovanje od 21-01h. Končno je prišla jasna noč in z njo naš prvi nočni obisk na Golovcu. Prišli smo Tilen Šetina, Dušan Žeželj, Katja Jovič in Saša Štukelj. Najprej smo se pogovorili o galaksijah in slikanju supernov, ugotovili, da nam Luna osvetljuje nebo in s tem "požre" šibkejše galaksije. Po vsej teoriji smo odkrili teleskop in se odločili kaj bi radi poslikali. Nato smo fokusirali na zvezdo in s tem nastavili ostrino teleskopa in kamere.(obrazložitev: fokusiranje pomeni, da smo za desetinke milimetra premikali zrcalo teleskopa). Na vrsto je prišlo iskanje in slikanje spiralnih galaksij.Uspelo nam je slikati pet različnih delov neba, s katerimi smo zajeli več kot 15 galaksij. Za primerjavo smo iskali enake slike na internetu, da bomo gledali, če je kje kakšna "nova zvezda", oz supernova. Za zanimivost smo na neki sliki ujeli satelit, ki nam je narisal črto. Na koncu smo slikali še temo, ki jo moramo odšteti od naših slik za boljšo ločljivost. Mapa s surovimi podatki je http://astro.ago.uni-lj.si/podatki/2006-04-07_supernove

20.04.2006: Kljub slabemu vremenu smo Nina Friedl, Polona Hribar, Rok Lipnik, Anja Mrak, Mojca Oštir in Saša Žagar obiskali observatorij na Golovcu, kjer smo želeli primerjati slike, ki jih je posnela prejšnja skupina. Zmanjšali smo velikost iz 32-bitov na 16-bitov, zaradi efektivnejše porabe prostora :

 wfits *.fits *%.fits%.fts% fextn="fts" bitpix=16 autosca=no bzero=32768 bscale=1

nato slikam odšteli sliko teme (tako smo odstranili šum, ki nastane pri slikanju):

 imarith gala-2.fts - tema300-1.fts gala-2-t.fts

in nastavitev scale v SAOImage ds9 spremenili na zscale (drugace se slika ni dobro videla).

Zaradi neenakomerne osvetlitve smo želeli deliti sliko bele podlage, ker smo vedeli, da lahko pri deljenju pride do napake, smo sliko pomnožili z 8000. Nato smo poskusili deliti slike z belo podlago, vendar je bela slika dimenzije 4082*4082, naše slike pa so dimezije 4090*4090, ker se pri deljenju delijo istoležni elementi, deljenje ni bilo mogoče.

Galaksija na sliki se imenuje NGC4303 s koordinatami 12:21:55.03 + 04:28:28.7. Galaksija je tipa Seyfert 2 poimenovana po Carl K. Seyfertu. Značilnost teh galaksij čuden spekter z emisijskimi črtami.

03.05.2006: Prisotni: Aleš Benko, Dušan Žeželj, Mojca Oštir, Saša Štukelj, Tadeja Cigut. Projekt iz Astronomije, slikanje supernove. Obdelava in primerjanje slik od 12-15.30h. Obdelali smo vse slike, posnete 7.4.2006. Najprej smo zmanjšali slike, ker je bila slika beline manjša:

 imcopy ime_slika [1:4082,1:4082] ime_novaslika 

Nato smo slike delili z belino (flat):

 imarith ime_slika / flat75s-2 ime_novaslika 

Slike smo množili z 8000 in jih pretvorili v celoštevilski format (ker naš program prepozna le takšno obliko):

 imarith ime_slika * 8000,0 ime_novaslika pixtype=ushort 

S programom fitsblink smo primerjali slike. Najprej smo vpisali koordinate in velikosti piksla in z ukazi detect stars, match stars in spreminjanjem nastavitev smo dobili njihove WCS koordinate. Nato smo iz slik izrezali manjše, zanimivejše dele in jih primerjali s slikami iz interneta, ki jih program poišče sam (DSS). Naredili smo 14 primerjanj. Našli nismo nobene supernove.

Nas posnetek jate galaksij. Koordinate:

Primerjalni posnetek iz DSS, skaliran na velikost nase slike.

Abell 1367 (jata galaksij v Levu)

En lep primer iz nasega arhiva PIKA, slike posnete 2004-12-11 datoteka: a1143+1500D0007 za objekt Simbad navaja: ADBS J114227+2007 -- Galaxy in Cluster of Galaxies V eni od teh galaksij, je v decembru letos eksplodirala supernova SN2005lt, galaksija pa se imenuje MCG +03-30-51, koordinate so:

 galaksija   11:42:24.46 +20:07:06.3
 supernova   11:42:26.21 +20:07:05.0

Oznacena je galaksija MCG03-30-51 Na tej sliki supernove se ni bilo. bd

04.05.2006: Prisotni: Anja Mrak, Polona Hribar, Nina Friedl, Tadeja Cigut, Mojca Oštir. Primerjanje med 21.00-00.00. Pri?eli smo s primerjanjem slik v programu fitsblink, ki jih imamo shranjene v na?i mapi. ?e na prvi sliki je na?o pozornost pritegnil objekt, ki je izgledal kot dvozvezdje. Na primerjalni sliki iz DSS tega objekta nismo opazili. Prisotni astronomi so bili skepti?ni glede odkritja supernove. Predvidevali so, da je to je motnjo povzro?il kozmi?ni ?arek. Po primerjavi z arhivskimi posnetki z observatorija ?rni vrh, ki so bili posneti v razmaku pribli?no 9 minut, smo se prepri?ali, da je motnja res ni supernova. S primerjanji smo nadaljevali, poiskušali smo ?e v programu ds9. Na eni izmed slik smo opazili zelo lepo galaksijo.

10.05.2006: Prisotni: Ale? Benko, Katja Jovi?, Mojca O?tir, Tilen ?etina. Med 12.15 in 14.45 smo primerjali ?e zadnje fotografije galaksij, ki smo jih ?eleli preu?iti za izvedbo na?ega projekta. Ker je verjetnost za odkritje supernove v naklju?ni galaksiji zelo majhna, nam je gospod Dintinjana na stre?nik dodal mapo s tremi testnimi posnetki. V vsakem od njih je bila ena supernova, ki smo jih morali sami poiskati. Kot na?a predhodna skupina smo uporabljali program fitsblink, ki dano fotografijo lahko primerja z ustreznim posnetkom iz interneta. Bili smo uspe?ni, saj smo v vseh treh galaksijah relativno hitro na?li supernove.

Supernova 2006bm, odkrita v anonimni galaksiji, 5. 4. 2006 (odkritelj: Tim Puckett). Njene koordinate: ra 11.18.21,44; decl 28.12.42,3; magnitura: 18.

ŠšžŽČ č

Zadnja sprememba 10.05.2006 14:34 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija