Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

HR diagram odprte zvezdne kopice

Matej Andrejasic, Simon Kaučič, Martin Vavpotič, Anita Nose, Luka Cmok, Boštjan Muri

kljucne besede: Galactic cluster,Open Cluster, Colour-magnitude diagram

Opazovalni podatki

kopicefilterslikacas osvetlitve
M 39BaM39B bM39B cM39B120s
M 39VaM39V bM39V cM39V60s
M 39BaM39-2B60s
M 39VaM39-2V30s
M 52BaM52B bM52B cM25B120s
M 52VaM52V bM52V cM25V60s
NGC 7160B 120s
NGC 7160V 60s

Obdelava

1.Poravnava in sestevanje slik: =cpp files *M39V%.fts%% > M39lista files *M39V%.fts%w% > M39wlista wregister @M39lista aM39V @M39wlista boundary=constant constant=1 imcombine @@M39wlista M39V lthreshold=2

2.Fotometrija zvezd =cpp noao digiphot apphot daofind phot

3.Urejanje tabele meritev =cpp psort M39V.mag.1 pdump M39V.mag.1 > M39V.txt

4.Prepoznavanje zvezd =cpp cat M39V.txt | grep -v INDEF > M39Vs.txt cat M39B.txt | grep -v INDEF > M39Bs.txt match M39Vs.txt 0 1 2 M39Bs.txt 0 1 2

Zadnja sprememba 19.09.2005 23:43 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija