Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega
 #!/bin/sh
 #
 # Ta program sesteje serijo slik
 # slike morajo imeti vpisane WCS koordinate, to je 
 # narejen match (plate solution) npr. s programom fitsblink
 #
 # dec 2003, B.Dintinjana
 #
 ARGS=2
 E_WRONGARGS=65
 export TERM=xterm
 if [ $# -lt "$ARGS" ]
 then
  echo "Usage: `basename $0` <out-image> <input images list>"
  exit $E_WRONGARGS
 fi
 # najprej pocisti
 if [ -e $1 ]
 then
  rm -f $1
 fi
 # pripravi parametre
 outimage=$1
 refimage=$2     # prva slika na spisku za sestet
 datapath=$(pwd)
 shift
 # pripravi spisek slik v datoteki
 rm -f imlist
 rm -f outlist
 until [ -z "$1" ]
 do
 lastimage=$1
 if grep MATCHED`?
 then 
   echo "$1 " >> imlist
   echo `basename $1 | sed -e 's/.fts/-wcs.fts/'` >> outlist
 else
   echo "Pozor slika $1 nima matcha, izlocim."
 fi
 shift
 done


 cd $HOME
 pwd
 echo ------Iraf------------
 cl -o <<Iraf-Process
  # zacetek iraf programa

  real jdlast
  real jdfirst
  real expo
  real evalue
  cd $datapath
  # slike najprej poravnam po wcs
  unlearn wregister
  wregister.function = "legendre"
  wregister.xxorder = 6
  wregister.xyorder = 6
  wregister.xxterms = "half"
  wregister.yxorder = 6
  wregister.yyorder = 6
  wregister.yxterms = "half"
  wregister.reject = INDEF
  wregister.calctype = "real"
  wregister.geometry = "geometric"
  wregister.xsample = 1.
  wregister.ysample = 1.
  wregister.interpolant = "nearest"
  wregister.boundary = "constant"
  wregister.constant = 1.
  wregister.fluxconserve = yes
  wregister @imlist $refimage @outlist
  # poravnane slike zlozim skupaj
  unlearn imcombine
  imcombine.outtype = "ushort"
  imcombine.lthreshold = 2
  imcombine.combine = "median"
  imcombine.expname = "EXPOSURE"
  imcombine.weight = "exposure"
  imcombine @outlist $outimage
  # popravim vrednost EXPOSURE v glavi, je cas od prve do
  # konca zadnje slike, to ni dobro,
  imgets $lastimage "JD"
  jdlast=real(imgets.value)
  imgets $refimage "JD"
  jdfirst=real(imgets.value)
  imgets $outimage "EXPOSURE"
  expo=real(imgets.value)
  evalue=expo+(jdlast-jdfirst)*86400.0
  #hedit $outimage "EXPOSURE" value=real(evalue) verify=no
  #hedit $outimage "EXPTIME" value=real(evalue) verify=no
  logout
  # konec iraf programa
 Iraf-Process
 cd $datapath
 # pocisti za seboj
 for i in $(cat outlist)
 do
  echo $i
  # rm -f $i
 done
 exit
Zadnja sprememba 05.06.2014 19:15 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija