Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Vodeni obiski observatorija za skupine

Po dogovoru so možni obiski organiziranih skupin za šole, vendar le v dnevnem času (od 10h do 16h) in praviloma naj ne bi bili ob dnevih odprtih vrat observatorija. V nočnem času je teleskop zaseden s projekti, ki jih izvajajo znanstveniki in študentje. Za voden ogled observatorija in 45min predavanje zaračunamo 2 EUR na udeleženca oz. 30 EUR za skupine manjše od 15 ljudi. Kapaciteta je 20 obiskovalcev na eno skupino zaradi prostorskih omejitev. Če sta na voljo dva predavatelja, je po dogovoru možen ogled za dve skupini hkrati, ena v knjižnici, druga v kupoli observatorija. Za vrtce velja prilagojeni program ogleda, ki traja 30min. Spodnja meja za starost otrok je 5 let. Termin obiska je potrebno rezervirati vsaj en teden vnaprej. Plačilo vstopnine je izključno z naročilnico, račun izstavimo po pošti. Zainteresirani naj za termin zaprosijo na naslov observatorij@fmf.uni-lj.si.

Zadnja sprememba 25.05.2012 00:17 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija