Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Spisek raznih ukazov za spektroskopski sistem

Direktni ukazi za spektroskopsko kamero andor: =bash tx -p 2602 ccd temp=-70 fan=0 tx -p 2602 ccd time=10 file=tekocamapa/imespektra.fts bin=1 sx= sy= nx= ny= tx -p 2602 ccd help tx -p 2602 ccd shutdown Pazi da se ne zmotiš v parametru fan=0 to pomeni ventilafor fullspeed, ker potem se kamera pregreje in lahko crkne.

Ukazi za teleskop =bash tx point az=ddd:mm:ss alt=dd:mm:ss tx point mode=equ tx point start tx point ra=hh:mm:ss dec=dd:mm:ss tx offset x=ss.s y=ss.s tx pass dome on

Ukazi za imaging kamero =bash tx ccd temp=-40.0 fan=3 tx ccd bin=2 time=30 file=tekocamapa/imeslika.fts tx ccd help tx ccd shutdown

Ukazi za branje temperature teleskopa in spektroskopa =bash tx -p 2611 tempget tele tx -p 2611 tempget spec tx -p 2611 version tx -p 2611 help tx -p 2611 exit

prototipni ukazi za kontrolo spektroskopa =bash nafiber.py spirala.py findcenter.py autoguide.py

Zadnja sprememba 28.04.2011 10:20 UTC
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija