Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

v delu!

Obdelava spektra

 twodspec
 apextract
 apall betaVir_spectra_1

 apall.references = "betaVir_spectra_1"
 apall.profiles = "betaVir_spectra_1"
 apall.interactive = no
 apall.find = no
 apall.recenter = no
 apall.resize = no
 apall.edit = no
 apall.trace = no
 apall.fittrace = no
 apall.extract = yes
 apall.extras = no
 apall.review = yes

 apall a.lst
 ident ThAr_spectra_2.ms

 files ThAr_spectra_*.ms.fts > tharlist
 reident  @tharlist referenc=ThAr_spectra_1.ms

 files *_spectra_*.fts > splist
 hedit @splist  refspec1 ThAr_spectra_1.ms  add+ ver-
 dispcor @splist @wsplist linearize=no
 files w*.fts > a.lst

Izdelava posnetka masterflat

 imcombine flat*_spectra_?.fts  medflat combine=median
 blkavg medflat[*,18:24] avcol 1 62
 blkrep avcol avcol_out 1 62
 imarith avcol_out.fts / 839.1 masterflat1 calctype=real pixtype=real

 Pazi narobe v skripti!  imarith medflat / avcol_out masterflat calctype=real pixtype=real
Zadnja sprememba 01.08.2012 18:37 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija