Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Filtri za razvijalce

Za kontrolo ali za servisiranje filtre premikamo z direktnimi ukazi, mimo tserverja: =bash $ tx -h mira -p 2608 set V

ali lokalno: =bash $ filter set V

Po potrebi lahko filtersko kolo inicializiramo: =bash $ filter init

Ce pozabim kateri filter je trenutno nastavljen, lahko vprasam: =bash $ filter get Drugi mozni ukazi so se: =bash $ filter help $ filter konec $ filter exit BUG pri vklopu filtrov na USB vtič naj bo prej ze priključen kontroler za teleskop, tako da pade filter na /dev/ttyUSB1, program sicer samodejno najde kontroler med napravami nemore pa ugotiviti na kateri port se preslika. REŠENO zdaj pravilno prepozna kontroler za filtre in tudi teleskop in povezane porte. Pri zagonu programov ni več tezav

TODO se preveri val dolžine, daj notri se grafe prepustnosti bd

Zadnja sprememba 28.04.2011 15:16 CEST
© Copyright 2004-2022
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija