Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Umazani čarovniski triki

Na tej strani brez razlage dokumentiramo razne hekerske čarovnije

Popravek za iraf

da prikazuje slike 4096x4096 vpisi v login.cl v domaci mapi:

 set stdimage = imt6

da prepozna slike narejene z Apogge Alta ap16. Naprimer v ukazu 'setinstrument'. Dodaj datoteko ap16e.dat:

 exptime     exptime
 darktime    exptime
 imagetyp    imagetyp
 subset     filter
 otime      ut-cent
 'object '   object
 'dark  '   dark
 'zero  '   zero
 'flat  '   flat

v mapo /iraf/iraf/noao/imred/ccdred/ccddb/kpno in se dodaj v datoteko instruments.mem na konec:

 ap16e      AGO camera AP16E image header 

Lep izpis koordinat iz glave slike

 $ hexdump -e '80/1 "%_p" "\n"' slika.fts | egrep 'CRPIX|CRVAL|CTYPE|CD[12]_[12]'

Slaba imena slik v Oknih

Ce snemas o Oknih in postavis v ime slike presledek, potem iraf te slike ne odpira pravilno, nastane in cela stala. Zato je resitev da preimenujes v linux konzoli, pazi presledek je v unixu kontrolni znak, separator, zato se tipka kot \<space> :

 $ mv Venera\ I1.fit Venera-I1.fit 

Hiter prikaz fits slike

 cat test208.fts | xpaset ds9 fits 

Naredi manjse slike - binning

 blkavg *.fts *.fts//.b 4 4

Pljunek za iraf da dela z fts slikami

 V login.cl se vnese:
 set   imtype     = "fts"
 set   imextn     = "oif:imh fxf:fts,fits,fit plf:pl qpf:qp stf:hhh,??h"

Iraf & Fedora

 # za jedro 2.6 ce iraf sporoca 'memory corrupted' je fix to:
 # nove distribucije linuxa imajo zaradi varnosti vgrajeno omejitev sklada, 
 # naredimo neomejen, v lupini ali v profile se vnese
 ulimit -s unlimited

Pretvori 32bitne slike v 16bitne

 # v irafu, ce podaljsek iz fits v fts
 wfits *.fits *%.fits fextn="fts" bitpix=16 autosca=no bzero=32768 bscale=1
 # sicer naredim novo ime in potem preimenujem
 wfits *.fts *.fts//.16 fextn="fts" bitpix=16 autosca=no bzero=32768 bscale=1
 # umaknem originale in preimenujem datoteke v
 for i in *.fts;do j=$(echo $i|sed -e 's/\.1//');mv $i $j;done

Pretvori numericni zapis slike

 # isto kot gor, hitreje ampak pazi da ne prekoraci obseg
 # v irafu
 chpix 17P-master*.fit 17P-master*.fit//u newpixty=ushort

Risanje odziva teleskopa

 # v gnuplotu
 plot [*:*][*:55] "vega.log" using ($2):($12) title "TARCA" with lines,
 "vega.log" using ($2):($4) title "TELESKOP" with lines 3, 
 "vega.log" using ($2):($7) title "FREKVENCA" with lines 4, 
 "vega.log" using ($2):($6) title "DELTA" with lines 5

Hitro do kataloga Tycho 2

 wget "http://archive.eso.org/skycat/servers/ASTROM_res?catalogue=ASTROM_cat& 

epoch=2000.0&cchart=0&ra=&dec=&object=M+67&CAT=TYC2?&format=2 &radmax=40" -O - | grep "^[0-9]" > M67_katalog_tyc2.dat

Katalog spremenljivk v kopicah

 http://www.astro.utoronto.ca/~cclement/cat/listngc.html

Zrcaljenje slike v jpeg formatu

 jpegtran -flip horizontal test.jpg > test-flip.jpg

Raw slike iz Canona 20D prevede v fits

 for i in *.cr2;
 do j=$(echo $i | sed -e 's/.cr2//'); 
  dcraw -4 -c $i | pnmtofits - > $j.fts; 
 done

Jpeg slike pretvori v fits

 jpegtopnm slika.jpg | pnmtofits - > slika.fts
 #slike so 3D, v irafu naredim razrez:
 imslice slika.fts 3 
 #dobim tri fits slike za barve R,G,B

Zadnje posneta slika v mapi

 ls -t1 *fts.gz | awk 'NR==1'

Za vzorec vsaka 155ta slika v mapo tmp

 cp `ls -t1 *fts.gz | awk 'NR%155==1'` tmp

Pretvori v majhne črke

 for a in *.FTS; do b=`echo $a | tr A-Z a-z`;mv $a $b; done 

Preimenovanje končnice

 for i in *.fit; do j=$(echo $i | sed -e 's/.fit/.fts/');mv $i $j ;done

Izpise vse RR Lyr iz kataloga GCVS

 cat GCVS.DAT | awk '{print substr($0,36,10) }' | grep "RR"

Pogledam vse slike Saturna

 xv `find ~/ -iname Sat*.jpg`

Priprava iskalne karte iz datotek *.cat in *.fts

 # Pozor acit slike so rotirane 180, obrne se lahko slike le pred obdelavo 'acitphot'
 imcopy 0061V886Her[-*,*] 0061V886Her
 display 0061V886Her 1
 fields 0061V886Her.cat 9,10,1 | tvmark 1 STDIN label=no

Narise v jpeg samo Hip, Tycho in V* zvezde

 !cat 0061V886Her.cat | grep "^[HTV]" | awk '{ print $9,$10,$1 }' > tmp
 tvmark 1 tmp label=yes mark=none outimage="0061V886Her.snap"
 !fits2jpeg 0061V886Her.snap.fts quality=30 outfile=0061V886Her.map.jpg

Fitanje funkcije

 # v gnuplotu
 fit a*x+b 'cas.dat' via a,b
 plot [150:300][-10:10] "cas.dat" using ($1):(a*$1+b-$2) with line
 # odstevanje fitane premice
 fit [80:180][*:*] a*x+b "vega_mem.log" using 1:3 via a,b
 plot [80:178][-100:100] "vega_mem.log" using 1:(($3-a*$1-b)*3600) w l;

Sestevanje fits slik

 # v irafu:
 files *%.fts % % > imlist
 files *%.fts % w % > outlist
 wregister @imlist m33 @outlist boundary=constant constant=1 
 imcombine @outlist mosaic lthreshold=2

Zlaganje slik v GIGA mozaik

 # v irafu:
 mkpattern refimage ncols=10000 nlines=10000
 ccsetwcs refimage "" xref=5000 yref=5000 xmag=1.0 ymag=1.0 lngref=0:42:42.6 latref=41:14:31
 files a*%.fts % w % > outlist
 files a*%.fts % % > imlist
 wregister @imlist refimage @outlist boundary=constant constant=1 
 imcombine @outlist mosaic lthreshold=2

Izrez slik

 # v irafu:
 files a*%.fts%[5:2045\,1:2045]% > imlist1
 imcopy @imlist1
 #ali:
 imcopy c*[5:2045,1:2045] c*
 imcopy a*[220:3870,220:3870] a*

Kopiranje celega diska:

 (cd /source/directory; tar cf - . ) | (cd /dest/directory; tar xvfp -)

ali

 cp -av /source/directory /dest/directory

ce imamo NFS

Zapis na CD

 mkisofs -r -J -o slike.iso cd
 cdrecord -v dev=0,0,0 speed=8 -data slike.iso

Priklop iso datoteke (slike)

 mount -t iso9660 -o loop /tmp/cddump-image.iso.003 /mnt/iso

Kontrola istovetnosti datotek

 md5sum -c blablabla.md5sum

Avtomatski reload strani

 stran se nalozi vsakih 15 sekung
 <HEAD>
 <TITLE>A page i wannna to refresh</TITLE>
 <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="15">
 </HEAD>

Avtomatski reload ene druge strani

 <HEAD>
 <TITLE>A page that forwards to another page</TITLE>
 <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="20;URL=http://www.ago.uni-lj.si/">
 </HEAD>

Vnese nov projekt v CVS

 cd ser
 cvs import -m "Servisni programi za teleskop VEGA" vega/servis bd start

Naredi novo vejo programa v CVS

 # branching 2->3
 cvs tag rel-2-0 .
 cvs tag -b rel-3-0

 # urejanje
 cvs checkout -r rel-3-0
 cvs update -r rel-3-0

Casi posnetkov so se izgubili, popravi

 for i in m3-*.fts;do printf $i\ ;buffers $i fits=JD | awk '{print $3}';done > casi.txt

Ce pomotoma izbrisem jajca, se ni vsega konec

 # pobere ven iz backupa 
 tar -xvf 2005-04-22-all-daily.tar home/vegas/net 

csv preko ssh kanala

 export CVS_RSH=ssh
 cvs -d :ext:user@host:/usr/local/cvsroot cvsukazi
Zadnja sprememba 11.09.2014 11:49 CEST
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija