Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Porocila.Hrosci1 History

Hide minor edits - Show changes to markup

31.12.2006 10:03 CET by bd -
Changed line 3 from:
to:
31.12.2006 10:03 CET by bd -
Changed line 3 from:
to:
31.12.2006 10:02 CET by bd -
Changed line 3 from:
to:
06.12.2005 14:10 CET by bd -
Changed lines 8-9 from:
42005-03-30sistem?iraf dela le z jedrom 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
32005-03-30ccd_driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkareseno
to:
42005-03-30sistem?iraf dela le z jedrom 2.6.5 in ne za novejsenizkareseno
32005-03-30ccd_driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
06.12.2005 14:09 CET by bd -
Changed line 9 from:
32005-03-30ccd_driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
to:
32005-03-30ccd_driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkareseno
15.07.2005 15:29 CEST by bd -
Changed line 5 from:
72005-07-14vega_servo_dPri prehodu v nedovoljeno pozicijo azimuta A<3 ali A>357 (ali visine) teleskop pride v dead lock. Ponovni zagon ni vec mogoc.kriticnoodprto
to:
72005-07-14vega_servo_dPri prehodu v nedovoljeno pozicijo azimuta A<3 ali A>357 (ali visine) teleskop pride v dead lock. Ponovni zagon ni vec mogoc.visokaodprto
15.07.2005 15:29 CEST by bd -
Changed line 5 from:
to:
72005-07-14vega_servo_dPri prehodu v nedovoljeno pozicijo azimuta A<3 ali A>357 (ali visine) teleskop pride v dead lock. Ponovni zagon ni vec mogoc.kriticnoodprto
26.05.2005 11:15 CEST by bd -
Changed line 6 from:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupole, ce se ta slucajno premikakriticnoodprto
to:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupole, ce se ta slucajno premikakriticnoreseno
26.05.2005 10:50 CEST by bd -
Changed line 6 from:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
to:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupole, ce se ta slucajno premikakriticnoodprto
26.05.2005 10:49 CEST by bd -
Changed line 3 from:
to:
Changed line 6 from:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
to:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
25.05.2005 20:52 CEST by bd -
Changed lines 6-7 from:
62005-04-21vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
52005-04-21vega_servo_dPri izpadu povezave na kontroler program zablokira, ker ga ne more vec resetiratvisokaodprto
to:
62005-05-24vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
52005-04-21vega_servo_dPri izpadu povezave na kontroler program zablokira, ker ga ne more vec resetiratvisokaodprto
25.05.2005 20:51 CEST by bd -
Added lines 5-6:
62005-04-21vega_servo_dPri izhodu v proceduri close_all ne izkljuci vrtenja kupolekriticnoodprto
21.04.2005 16:01 CEST by bd -
Added line 5:
52005-04-21vega_servo_dPri izpadu povezave na kontroler program zablokira, ker ga ne more vec resetiratvisokaodprto
19.04.2005 21:24 CEST by bd -
Changed line 3 from:
to:
19.04.2005 21:21 CEST by bd -
Changed line 7 from:
22005-03-17vega_servo_dPri prekinitvi z ^C ne resetira DDS generatorjasrednjeodprto
to:
22005-03-17vega_servo_dPri prekinitvi z ^C ne resetira DDS generatorjasrednjereseno
01.04.2005 13:15 CEST by bd -
Changed line 5 from:
42005-03-30sistem?iraf dela le z jedrom 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
to:
42005-03-30sistem?iraf dela le z jedrom 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
01.04.2005 13:14 CEST by bd -
Added line 5:
42005-03-30sistem?iraf dela le z jedrom 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
01.04.2005 13:13 CEST by bd -
Changed line 5 from:
32005-03-30ccd)driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
to:
32005-03-30ccd_driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
01.04.2005 13:13 CEST by bd -
Changed lines 5-8 from:
32005-03-30apogeedriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejseodprto 
22005-03-17vega_servo_dPri prekinitvi z ^C ne resetira DDS generatorjasrednje 
12005-03-15ccd driver?Pri 2x2 in 3x3 bin se pojavijo interferencna motnje kot vodoravne crtesrednje 
to:
32005-03-30ccd)driverdriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejsenizkaodprto
22005-03-17vega_servo_dPri prekinitvi z ^C ne resetira DDS generatorjasrednjeodprto
12005-03-15ccd driver?Pri 2x2 in 3x3 bin se pojavijo interferencna motnje kot vodoravne crtenizkaodprto
01.04.2005 13:12 CEST by bd -
Added line 5:
32005-03-30apogeedriver za kamero dela le za jedro 2.6.5 in ne za novejseodprto 
18.03.2005 21:07 CET by bd -
Changed lines 1-2 from:

Programski hrosci

to:

Programski hrošči

17.03.2005 22:38 CET by bd -
Added line 5:
22005-03-17vega_servo_dPri prekinitvi z ^C ne resetira DDS generatorjasrednje 
17.03.2005 14:45 CET by bd -
Changed lines 5-6 from:
12005-03-15ccdPri 2x2 in 3x3 bin se pojavijo interferencna motnjesrednje 
to:
12005-03-15ccd driver?Pri 2x2 in 3x3 bin se pojavijo interferencna motnje kot vodoravne crtesrednje 
17.03.2005 14:43 CET by bd -
Changed lines 4-5 from:
IDdatumprogramopisstanje
to:
IDdatumprogramopisprioritetastanje
12005-03-15ccdPri 2x2 in 3x3 bin se pojavijo interferencna motnjesrednje 
07.03.2005 12:13 CET by bd -
Added lines 1-5:

Programski hrosci

IDdatumprogramopisstanje
Zadnja sprememba 31.12.2006 10:03 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija