Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Main.WikiSandbox History

Hide minor edits - Show changes to markup

13.11.2008 11:32 CET by bd -
13.11.2008 11:31 CET by bd -
Added line 12:

(:input hidden method post:)

13.11.2008 11:30 CET by bd -
Changed line 11 from:

(:input form "http://www.example.com":)

to:

(:input form "http://astro.ago.uni-lj.si/cgi-bin/prijavnica_teleskop.py":)

13.11.2008 11:29 CET by bd -
12.11.2008 14:59 CET by bd -
Added lines 2-7:

(:input select name=abc 1 alpha :) (:input select name=abc 2 beta :) (:input select name=abc 3 gamma :)

12.11.2008 14:18 CET by bd -
Added line 7:
 (:input select klasifikacija value=1 label="galaksije,skupine galaksij":)
12.11.2008 11:36 CET by bd -
Changed lines 5-10 from:
to:

(:input form "http://www.example.com":) (:input hidden action login:)

Name:(:input text username:)
Password:(:input password password:)
 (:input submit value="Log In":)

(:input end:)

05.12.2007 14:17 CET by bojan -
Added lines 2-10:
Deleted line 20:
Deleted line 24:
05.12.2007 13:47 CET by bojan -
05.12.2007 13:46 CET by bojan -
Changed lines 18-20 from:

(:pagelist list=normal group=Main fmt=#title:)

to:

Strani po imenih

(:pagelist list=normal group=-PmWiki*,-Site fmt=#title:)

Deleted line 21:
05.12.2007 13:43 CET by bojan -
Changed lines 6-7 from:

(:fieldset "What is your favorite primary color?":)

to:

(:fieldset "What is your favorite primary color?":)\\

Added line 12:
05.12.2007 13:43 CET by bojan -
Added lines 15-16:
Changed lines 19-20 from:
title Strani po skupinah
)
to:

(:title Strani po skupinah:)

05.12.2007 13:29 CET by bojan -
Changed lines 15-21 from:

(:pagelist list=normal group=Main fmt=#title:)

to:

(:pagelist list=normal group=Main fmt=#title:)

title Strani po skupinah
)

Strani po skupinah

(:pagelist list=normal group=-PmWiki*,-Site fmt=#bygroup:)

25.05.2007 20:57 CEST by bd -
Added lines 13-15:

(:pagelist list=normal group=Main fmt=#title:)

24.05.2007 15:18 CEST by bd -
Deleted line 5:
24.05.2007 15:11 CEST by bd -
Added line 6:
24.05.2007 15:08 CEST by bd -
14.05.2007 17:38 CEST by bd -
Added lines 5-12:

(:input form:) (:fieldset "What is your favorite primary color?":) (:input radio color red id=red:) (:label red "Red like the sunset":)
(:input radio color green id=green:) (:label green "Green like the grass":)
(:input radio color blue id=blue:) (:label blue "Blue like the ocean":) (:fieldsetend:) (:input submit:) (:input end:)

22.12.2006 01:25 CET by 213.250.63.211 -
Deleted lines 4-39:

Ko bomo prejeli pravilno izpolnjeno pristopno izjavo, bomo po pošti poslali položnico za plačilo članarine in kopijo pristopne izjane, ki jo boste prinesli v društveno sobo ali na mesečno predavanje. Prosimo vas, da pred vstopom v društvo preberete tudi Statut društva.

Zahtevana polja so označena rdeče. Vsi vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).


(:input form "http://nuk.uni-lj.si/htbin/adj.com" method:) Ime
(:input text name=ime ime size=20:)
Priimek
(:input text name=priimek priimek size=40:)
Datum rojstva (dd/mm/llll)
(:input text name=rojstvo rojstvo size=10:)
Spol
moški (:input radio name=spol value=0:) ženski (:input radio name=spol value=1:)
Stalno bivališče
(:input textarea name=stalno rows=3 cols=40:)


Začasno bivališče
(:input textarea name=zacasno rows=3 cols=40:)
Elektronski naslov
(:input text name=email email size=40:)
Številka mobilnega telefona
(:input text name=gsm size=12:)
Da, želim prejemati obvestila o opazovanjih po SMS (:input checkbox name=sms value=1:)
Dijak, študent ali upokojenec (:input checkbox name=revez value=1:)


(:input submit name=shrani value=Shrani:) (:input reset name=preklici value=Znova:)
(:if false:) password (:input password name value:)
hidden name (:input hidden name value:)
textarea (:input textarea name rows=n cols=n:)
file (:input file name label:)
image (:input image name "src" alt:)
(:endif:) (:input end:)

22.12.2006 01:24 CET by 213.250.63.211 -
Changed lines 3-40 from:

(:drawing fish:)

to:

(:drawing fish:)

Ko bomo prejeli pravilno izpolnjeno pristopno izjavo, bomo po pošti poslali položnico za plačilo članarine in kopijo pristopne izjane, ki jo boste prinesli v društveno sobo ali na mesečno predavanje. Prosimo vas, da pred vstopom v društvo preberete tudi Statut društva.

Zahtevana polja so označena rdeče. Vsi vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).


(:input form "http://nuk.uni-lj.si/htbin/adj.com" method:) Ime
(:input text name=ime ime size=20:)
Priimek
(:input text name=priimek priimek size=40:)
Datum rojstva (dd/mm/llll)
(:input text name=rojstvo rojstvo size=10:)
Spol
moški (:input radio name=spol value=0:) ženski (:input radio name=spol value=1:)
Stalno bivališče
(:input textarea name=stalno rows=3 cols=40:)


Začasno bivališče
(:input textarea name=zacasno rows=3 cols=40:)
Elektronski naslov
(:input text name=email email size=40:)
Številka mobilnega telefona
(:input text name=gsm size=12:)
Da, želim prejemati obvestila o opazovanjih po SMS (:input checkbox name=sms value=1:)
Dijak, študent ali upokojenec (:input checkbox name=revez value=1:)


(:input submit name=shrani value=Shrani:) (:input reset name=preklici value=Znova:)
(:if false:) password (:input password name value:)
hidden name (:input hidden name value:)
textarea (:input textarea name rows=n cols=n:)
file (:input file name label:)
image (:input image name "src" alt:)
(:endif:) (:input end:)

05.01.2005 13:54 CET by bd -
Added line 3:

(:drawing fish:)

Zadnja sprememba 13.11.2008 11:32 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija