Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Main.Kazalo History

Hide minor edits - Show changes to markup

05.12.2007 13:50 CET by bojan -
Changed lines 1-4 from:

(:title Strani po skupinah:)

Strani po skupinah

to:

Kazalo

(:title Kazalo:)

Strani po skupinah

Added lines 7-9:

Strani po imenih

(:pagelist list=normal group=-PmWiki*,-Site fmt=#title:)

05.12.2007 13:35 CET by bojan -
Changed lines 1-4 from:
title Strani po skupinah
)

Strani po skupinah

to:

(:title Strani po skupinah:)

Strani po skupinah

05.12.2007 13:34 CET by bojan -
Added lines 1-5:
title Strani po skupinah
)

Strani po skupinah

(:pagelist list=normal group=-PmWiki*,-Site fmt=#bygroup:)

Zadnja sprememba 05.12.2007 13:50 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija