Astronomska skupina Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Teleskop Vega

Dokument.Poizvedba History

Hide minor edits - Show changes to markup

17.03.2005 22:57 CET by bd -
Changed lines 3-4 from:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

to:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS po protokolu SOAP in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

06.01.2005 11:44 CET by bd -
Changed lines 3-5 from:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

to:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

(:drawing poizvedba_diagram:)

04.01.2005 13:03 CET by bd -
Changed line 3 from:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

to:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

04.01.2005 12:53 CET by bd -
Changed line 3 from:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

to:

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS (World-Coordinate System) koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

04.01.2005 12:44 CET by bd -
Added lines 1-3:

Poizvedba v arhivu po imenu objekta

Slike v digitalnem arhivu Golovec so indeksirane po WCS koordinatah. Posamicna slika je v relacijski bazi prezentirana kot geometricni objekt 'poligon' v prostoru WCS. Osnovna poizvedba v bazi je 'ali neka tocka lezi znotraj poligona'. Za poizvedbo po imenu astronomskega objekta pa poskrbi vrhnji program v pythonu, tako imenovani 'name_resolver' ki zahtevano ime posreduje strezniku v CDS in nam iz SIMBAD baze sporoci nebesne koordinate s katerimi poizvedujemo v arhivu Golovec.

Zadnja sprememba 17.03.2005 22:57 CET
© Copyright 2004-2017
B.Dintinjana
Univerza v Ljubljani, F M F
Pot na Golovec 25
1000 Ljubljana, Slovenija