Univerza v Ljubljani, FMF Oddelek Fizika, Pot na Golovec 25, Ljubljana

Kazalo


Slika meseca

Opazovanja

 glej portal VEGA

 prijava za opazovalni cas

 opazovalni termini

 navodila za opazovanje

 letna statistika opazovanj

 opazovanje kometov

 ICQ formular

Vreme

 satelitska slika

 model ALADIN

 model BOLAM

 napovedi

Podatki

 Studentski projekti

 Absorpcijske crte atmosfere

 Prenos datotek (ftp)

 ICQ meritve kometa

 Galerija projektov

 Vmesnik za posto

Orodja in pomoc

 Iskanje po arhivu CCD slik

 Prekrivalna dvojnica

 Primerjalne zvezde

 Messierjevi objekti

 Odprte zvezdne kopice

 Galakticne kroglaste kopice

 Digitalni atlas Lune

 CCD kalkulator

Teleskopi in instrumenti

 70-cm teleskop VEGA

 36-cm teleskop in CCD

 25-cm avtomatski teleskop

 Spektroskopija Sonca

 Astronomski obs. Crni vrhIzbruh infrardecega izvora IRAS 05436-007 posnet v vidni svetlobi dne 10.02.2004 ob 20:23 UT na observatoriju Crni Vrh s 60cm, f/3.3 teleskopom . Slika je sestevek 4 posnetkov. Skupni cas osvetlitve je bil 750s. Locljivost slikovnega elementa je 0.9". Originalna slika obmocja v ozvezdju Orion pokriva polje 62' x 62' (3.3Mb). Objekt IRAS je na sredini slike in je oznacen. Identifikacija objektov z narisom zvezdnih katalogov USNO, Simbad, IRAS v programu JSkyCat. Na palomarskem pregledu neba (posnetek 29.11.1951) objekt ni viden. Njen polozaj je oznacen s kvadratkom. Posnetki in obdelava Herman Mikuz in Bojan Dintinjana.


Mars posnet na observatoriju Crni Vrh 20.09.2003 ob 23:50 UT. Teleskop Celestron 14 z okularno projekcijo (okular 5mm Ortho) in barvno videokamero z moznostjo regulacije ojacanja, posneto na S-VHS videorekorder. Iz posnetkov v skupnem trajanju priblizno 90 minut sta bila izbrana dva najboljsa enominutna odseka, ki se casovno delno prekrivata. S pomocjo racunalniske kartice za pretvorbo videosignala v digitalni AVI format smo dobili dvakrat po 1500 slik, ki so bile obdelane s programom Registax. Z izlocanjem slabih slik se je stevilo skrcilo na priblizno dvakrat 700. Delni rezultat sta dve sliki, ki smo jih po manjsi obdelavi zlozili skupaj in nekoliko izostrili s program Registax. Dodatno smo slike obdelali s programoma Photoshop in Corel Photopaint. Vec slik... Iz projekta "Opazovanje Marsa". Opazoval in obdelal Igor Grom.


Kroglasta kopica Palomar 4 je od Sonca oddaljena 110 kpc, od galakticnega centra pa 112 kpc in je druga najbolj oddaljena galakticna kopica. Lezi na skrajnem robu galakticnega haloja. Vsebuje zvezde od 18-25m. Glej clanek Christian, C. A.; Heasley, J. N. Posnetek v R barvi smo naredili s superpozicijo 6 slik po 120s z 60cm teleskopom na Crnem Vrhu. Na sestavljenem posnetku so vidne zvezde do 21.6 m. Opazovali smo v 'remote' nacinu. Iz observatorija na Golovcu smo se po internetu povezali s teleskopom na Crnem Vrhu in online upravljali teleskop, posneli slike, jih zgostili in prenesli na Golovec, kjer smo slike dokoncno obdelali. Identifikacijo objektov smo naredili s pomocjo SIMBAD zbirke v programu JSkyCat. Iz studentskega projekta "Opazovanje oddaljenih zvezdnih kopic". Opazovali David Ozvaldic, Gregor Kosec, Gregor Kladnik, Rudolf, Blaz in Maja.


Sprememba sija prekrivalne dvojnice RT And izmerjena 1.10.2002 z 25cm S-C teleskopom in ST6 CCD kamero na Golovcu. Zvezda, ki ima periodo 0.628929513 dni je bila v primarnem mrku ob 21:48:56. Globina primarnega mrka je 0.825 mag. Sekundarni mrk smo izmerili naslednji dan. Za primerjavo poglej se svetlobno krivuljo satelita Hipparcos. Slike smo posneli s pomocjo programa za vodenje opazovanja slikaj.pl in osnovno zero,dark,flat obdelavo ter prikazom zadnje slike na monitorju za kontrolo. Slikali smo po 20 slik v seriji, vmes smo enkrat tudi reforusirali teleskop in veckrat poravnali teleskop. V obdelavi smo najprej vse slike opremili z nebesnimi koordinatami s programom writewcs.pl, potem smo v lupini iraf slike poravnali podpixel natancno s programom imal3.cl in opremili z heliocentricnim datumom z ukazom setjd. Nato smo naredili izracun in optimizacijo zaslonke z apcalc.cl in fotometrijo s vaphot.cl iz paketa TEP . Rezultate smo narisali v programu sm (SuperMongo) s skripto plot11.sm. Iz studentskega projekta, opazovali: Brina Crnko, Barbara Setina, Danijel Zlatar, Rok Zaplotnik, Jure Atanackov, Jure Koprcina,Alenka Bajec, Damir Franetic.


Vizulani sij kometa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) od februarja do junija 2002 povzet po Slovenski opazovalni kampaniji. Opazovanja so prispevali: Atanackov Jure, Fabjan Dunja, Mikuz Herman, Zakrajsek Jure, Kac Javor in Lorenc Gregor.

Beri vec o projektih  Statistika streznika

Stran vzdrzuje Bojan Dintinjana
zadnja sprememba: 

Powered by Apache